U019 Tradice a současný život – Průsečíky dějin a umění v architektuře

Garant a přednášející

PhDr. Petra Hoftichová (e-mail: petrahf@seznam.cz)

Zimní semestr 2024/2025

 1. Italská města I. – Ferrara, Mantova, Vicenza.
 2. Italská města II. – Pisa, Pistoia, Prato, Lucca.
 3. Italská města III. – Urbino, Rimini, Assisi.
 4. Italská města IV. – Bergamo, Brescia, Verona.
 5. Italská města V. – Siena a méně známá místa Florencie.
 6. Italská města VI. – méně známá místa Říma, Ostie.
 7. Sgrafito.
 8. Česká renesance a neorenesance.
 9. Restaurování kamenné sochařské výzdoby (Adamec).
 10. Restaurování pasířských a zlatnických prací – Šumbera.
 11. Restaurování sgrafit a maleb, Hrabal – Špale.
 12. Exkurze do vybrané církevní stavby (termín dle možností).
 13. Návštěva vybrané výstavy nebo objektu (termín dle možností).

Letní semestr 2023/2024

 1. Izrael a Palestina I.
 2. Izrael a Palestina II.
 3. Jeruzalém.
 4. Jordánsko – biblické a antické památky.
 5. Antika na jihu Turecka I.
 6. Antika na jihu Turecka II.
 7. Paestum, Herkuláneum.
 8. Pompeje.
 9. Antický Řím.
 10. Konstantinopol/Istanbul.
 11. Kappadokie.
 12. Komentovaná exkurze do vybrané církevní stavby (termín dle možností).
 13. Komentovaná návštěva vybrané výstavy nebo objektu (termín dle možností).

Zimní semestr 2023/2024

 1. Kavalírská cesta Šternberků po Evropě a stavba Troji.
 2. Italské vily.
 3. Význačné římské chrámy renesance a baroka.
 4. Význačné renesanční stavby Florencie.
 5. Význačné stavby Benátek.
 6. Etruskové a Římané.
 7. Vatikán.
 8. Zámky na Loiře.
 9. Fontainebleau a Napoleonovy úpravy zámků.
 10. Arabské vlivy na Španělsko.
 11. Anglická středověká církevní centra.
 12. Exkurze do vybrané církevní stavby (termín dle možností).
 13. Návštěva vybrané výstavy nebo objektu (termín dle možností).

Letní semestr 2022/2023

 1. Témata v umění – ikonografie Bible I.
 2. Témata v umění – ikonografie Bible II.
 3. Poslední večeře – vývoj podoby.
 4. Zátiší a jeho typy.
 5. Antická témata I.
 6. Antická témata II.
 7. Antická architektura a její odrazy.
 8. Egypt a české expedice.
 9. Industriální a technická architektura.
 10. Urbanismus a veřejné stavby.
 11. Prvky, články a dekory v architektuře.
 12. Štuk, umělý mramor a výzdobné prvky.
 13. Exkurze do vybrané architektury.

Zimní semestr 2022/2023

Tradice a současný život – Průsečíky dějin a umění v architektuře
Významné i opomíjené památky Francie

 1. Paříž I.
 2. Paříž a okolí.
 3. Lyon, Clermont-Ferrand a Massif Central.
 4. Normandie a sever Francie.
 5. Bretagne.
 6. Poitou, Dordogne, Bordeaux.
 7. Provence I.
 8. Provence II.
 9. Cote d´Azur a Riviéra.
 10. Burgundsko.
 11. Alsasko.
 12. Loira a střední Francie.
 13. Exkurze do vybrané architektury.

Letní semestr 2021/2022

Tradice a současný život – Průsečíky dějin a umění v architektuře

 1. Florencie I.
 2. Florencie a okolí.
 3. Toskánsko I.
 4. Toskánsko II.
 5. Benátky I.
 6. Benátky a okolí.
 7. Miláno.
 8. Turín a Piemont.
 9. Střední Itálie I.
 10. Střední Itálie II.
 11. Řím I.
 12. Řím a Lazio.
 13. Exkurze do vybrané architektury v Praze.

Zimní semestr 2021/2022

Tradice a současný život – Průsečíky dějin a umění v architektuře

 1. Architektura a výtvarné umění – vůdčí role autora?
 2. Antická a raně křesťanská architektura – vybrané stavby.
 3. Předrománská a románská architektura – vybrané stavby.
 4. Významné gotické katedrály ve Francii.
 5. Vybrané gotické stavby ve střední Evropě – proměny slohu.
 6. České románské a gotické stavby.
 7. Pozdní gotika a symbióza s renesancí v architektuře v Záalpí.
 8. Specifika španělské architektury ve vztahu k arabským předlohám.
 9. Římské vily a paláce.
 10. Rozvoj barokní architektury v Itálii, vliv Španělska na střední a jižní Ameriku.
 11. Klasicistní tendence v architektuře.
 12. Historismus v architektuře – vybrané stavby.
 13. Exkurze do vybrané architektury v Praze.

Letní semestr 2020/2021

Tradice a současný život – Sbírkové instituce 2

 1. Národní galerie v Praze – vznik, historie a význam.
 2. Drážďany (Zwinger a jeho sbírky).
 3. Berlín (státní muzea na Museums-Insel).
 4. Mnichov (Nymphenburg, státní sbírky Bavorska a restaurátorské dílny).
 5. Londýn I. (National Gallery, portrétní galerie, sbírky Akademie).
 6. Londýn II. (British museum, Viktoria and Albert, soukromé sbírky).
 7. Pompeje – vykopávky a muzejní expozice.
 8. Toskánsko – medicejské vily v okolí Florencie.
 9. Florencie (sbírky velkých i menších institucí).
 10. Urbino a Miláno (sbírky palácové).
 11. Řím, Vatikán (špičková díla sbírek, Raffaelovy Stanze).
 12. Francie – zámecké expozice soukromé a státní (Vaux-le-Vicomte aj.).
 13. Exkurze do sbírek, výstavy nebo památkového objektu (dle možností).

Zimní semestr 2020/2021

Tradice a současný život – Průsečíky dějin a umění

 1. Úvod – čeští panovníci a šlechtici a jejich poznání dobové kultury Evropy.
 2. Římské poutní baziliky I.
 3. Římské poutní baziliky II.
 4. Avignon a Karel IV.
 5. Karel IV. a královská Francie.
 6. Mont St. Michel – sen Karla IV.
 7. Cesty do Santiaga de Compostela.
 8. Významná poutní centra v Itálii – Assisi apod.
 9. Významné katedrály – vzory pro sv. Víta.
 10. Versailles a české zámky.
 11. Schwarzenberkové a Windsor.
 12. Exkurze do vybrané církevní stavby (termín dle možností).
 13. Návštěva vybrané výstavy nebo objektu (termín dle možností).

Letní semestr 2019/20

Tradice a současný život 3 – Průsečíky dějin a umění

Osnova

 1. Úvod – životní styl a užité umění z naší historie – dochované památky movitého a nemovitého kulturní dědictví, soupisy památek.
 2. Přemyslovci a příchod křesťanství – středověké památky z období raného českého státu.
 3. Hradní a pevnostní stavby ve středověku v Čechách.
 4. Lucemburkové a Praha jako sídelní město císaře Karla IV.
 5. Karel IV. a výtvarné umění a architektura.
 6. Významné hrady a jejich typy v 15. století.
 7. Návštěva vybrané výstavy nebo objektu.
 8. Renesanční šlechtická sídla v Čechách a jejich vybavení.
 9. Barokní palác a zámek a jejich vybavení a areály.
 10. Historizující slohy a umění 19. století ve vztahu k národnímu obrození.
 11. Církevní architektura a vybavení chrámu a kláštera.
 12. Exkurze do vybrané církevní stavby – popis a výbava křesťanské církevní architektury.
 13. Problémy odhadů, prodeje a vývozu uměleckých předmětů.

Zimní semestr 2019/20

Tradice a současný život 2 – Sbírkové instituce

Osnova

 1. Systém muzejnictví ČR a významné sbírky státní a krajské a soukromé sbírky církevní a profánní.
 2. Vídeňské sbírky (Kunsthistorisches museum, Albertina, Belveder, Akademie).
 3. Mnichov (Bayerisches national museum, Residence, Pinakotéky).
 4. Paříž I. (Louvre, Musée d´Orsay, Centre Pompidou).
 5. Paříž II. (Musée Carnavalet, Musée Marmottan, Orangerie).
 6. Florencie (Uffizi, Palazzo Pitti).
 7. Florencie (Palazzo Davanzatti, Akademie, Museo del´Opera di Duomo aj.).
 8. Řím (Vatikánská muzea, archeologická muzea).
 9. Miláno (Brera, Ambrosiana, Castello Sforzesco).
 10. New York (Metropolitní museum).
 11. Exkurze do sbírkové instituce nebo památkového objektu (termín dle dohody).
 12. Návštěva vybrané výstavy (termín dle dohody).
 13. Exkurze do zahraničí (termín dle dohody) – patrně Bayreuth.

Letní semestr 2018/19

Tradice a současný život 1 – Umění a památky v denním životě

Zaměření

Seznámení se základními historickými technikami a technologiemi architektury a stavebnictví na našem území až po současnost a praktické postupy při záchraně a obnově nemovitých stavebních památek, poznání základních destruktivních faktorů a problémy obvyklých uměleckých předmětů v domácnostech či sbírkách a jejich řešení při běžném užívání, základní platná legislativa včetně např. legislativy při vývozu, problémů při prodeji, opravách, oceňování aj.

Výsledky učení

Absolvent kurzu by se měl po absolvování orientovat ve stavebních památkách včetně jejich vybavení v rámci kulturního vývoje na našem území, bude seznámen s problémy a možnostmi jejich oprav, ale také s jejich využitím v běžném životě a souvisejícími finančními záležitostmi.

Osnova

 1. Hmotné kulturní dědictví – památky movité a nemovité a hlavní sbírkové instituce ČR.
 2. Legislativa v oboru rekonstrukcí, památek a sbírkových předmětů, organizace památkové péče v České republice.
 3. Veřejné a soukromé sbírky a muzejnictví v ČR, problémy nákupů a prodeje uměleckých předmětů, otázky znalectví, oceňování a vývozů.
 4. Předměty výtvarného a užitého umění jakožto součást sbírek a jejich údržba a prostředí, uchování, opravy a restaurování předmětů užitého umění.
 5. Umění výtvarné a umělecké řemeslo.
 6. Historické a moderní stavební techniky a typologie staveb.
 7. Destruktivně působící prvky v architektuře a stavebnictví, restaurátorské a rekonstrukční stavební práce na obnově staveb.
 8. Zdivo, omítky a malty, vývoj, typy a obnova, problémy modernizace.
 9. Fasádní a interiérové dekorace, otázky barevnosti staveb.
 10. Systémy a možnosti financování restaurátorských a rekonstrukčních prací z různých zdrojů, pomoc veřejnosti odborným institucím i soukromníkům.
 11. Návštěva vybraného objektu dle dohody.
 12. Exkurze dle dohody (plánovaná návštěva památek v Pasově).
 13. Návštěva vybrané výstavy k problematice (termín dle výstavních plánů).

Zimní semestr 2018/19

Tradice a současný život 8 – Průsečíky dějin a umění v architektuře

Cíl

Seznámení s vybranými kulturními a historickými etapami ve vývojovém sledu životního stylu na evropském území se zaměřením na architekturu od renesance po 20. století. Architektura byla vždy velmi viditelnou výtvarnou složkou našeho životního prostředí, a i když někdy je považována za běžnou samozřejmost, je podvědomě určujícím prvkem, který nastavuje měřítka v oblasti nemovitých stavebních památek i pro soudobou architekturu. Do dnešních dnů se zachovaly významné soubory i jednotlivosti nejen na našem území – dlouhodobě byl život českých zemí i umění ovlivňován a někdy i poměřován s významným říšským centrem a oblíbeným městem Karla IV., Norimberkem, kde se zachovala řada významných památek, které bychom měli vidět v rámci exkurze. Dále je v plánu návaznost na některou příležitostnou pražskou výstavu a je plánována další exkurze do vybrané stavby v Praze (Karlov). Sled přednášek bude modifikován dle možností exkurzí.

Výsledky učení

Absolvent kurzu by se měl po absolvování orientovat v základních stylových otázkách historické architektury, znát vývoj na našem území v evropském kontextu, bude seznámen s problémy a možnostmi oprav, ale také s využitím historických staveb v běžném životě.

Osnova

 1. Italská barokní architektura.
 2. Exkurze na Karlov (dle možností).
 3. Barokní architektura v Rakousku a Německu.
 4. Francouzský klasicismus, Versailles a vliv na Evropu.
 5. Architektura 17. a 18. století v Anglii.
 6. Barokní architektura v Čechách.
 7. Barokní architektura na Moravě.
 8. Evropská architektura 19. století.
 9. Architektura 19. století v Čechách.
 10. Vybraná výstava v Praze ve vztahu k architektuře.
 11. Historismy v architektuře 19. století, Violet-le Duc a Josef Mocker, problémy rekonstrukcí architektury.
 12. Secese a moderní architektura počátku 20. století v Čechách.
 13. Exkurze do Norimberka – termín dle možností.

Letní semestr 2017/18

Tradice a současný život 7 – Průsečíky dějin a umění v architektuře

Cíl

Seznámení s vybranými kulturními a historickými etapami ve vývojovém sledu životního stylu na evropském území se zaměřením na architekturu po renesanci. Architektura byla vždy velmi viditelnou výtvarnou složkou našeho životního prostředí, a i když někdy je považována za běžnou samozřejmost, je podvědomě určujícím prvkem, který nastavuje měřítka v oblasti nemovitých stavebních památek i pro soudobou architekturu. Do dnešních dnů se zachovaly významné soubory i jednotlivosti nejen na našem území – dlouhodobě byl život českých umění ovlivňován z Řezna, kde se zachovala řada významných památek, které bychom měli vidět v rámci exkurze. Dále je v plánu návaznost na výstavu renesančních portrétů a sbírek: návštěva výstavy o Ferdinandu II. Tyrolském a jeho životě a době, popř. další exkurze do vybrané stavby v Praze. Sled přednášek bude modifikován dle možností exkurzí.

Výsledky učení

Absolvent kurzu by se měl po absolvování orientovat v základních stylových otázkách historické architektury, znát vývoj na našem území v evropském kontextu, bude seznámen s problémy a možnostmi oprav, ale také s využitím historických staveb v běžném životě.

Osnova

 1. Úvod, raně křesťanské umění a architektura.
 2. Výstava Ferdinanda II.
 3. Předrománské umění a architektura.
 4. Románská architektura ve Francii.
 5. Románská architektura v Německu a Anglii.
 6. Gotická architektura ve Francii – zrození slohu.
 7. Gotická architektura v Německu.
 8. Románská a gotická architektura v Čechách a okolí.
 9. Italská renesance – architektura a nový životní styl.
 10. Pozdně gotické stavby střední Evropy (nebo exkurze v Praze).
 11. Recepce renesance v Záalpí.
 12. Historismy v architektuře 19. století, Violet-le Duc a Josef Mocker.
 13. Exkurze do Regensburgu – termín dle možností.

Zimní semestr 2017/18

Tradice a současný život 6 – Významná muzea a galerie

Cíl

Seznámení s významnými sbírkotvornými institucemi, jejich historií a hlavními exponáty. Kultura jako fenomén běžného života se stala jak plánovitou součástí, tak i podvědomou samozřejmostí v oblasti nemovitých stavebních i movitých památek i v oboru obvyklých předmětů v domácnostech či sbírkách, především umělecké výtvarné povahy. Do dnešních dnů se zachovaly významné soubory i jednotlivě artefakty. Součástí bude i exkurze do významné sbírky – termíny dle dohody.

Výsledky učení

Absolvent kurzu by se měl po absolvování orientovat v problematice sbírek muzeí a galerií.

Osnova

 1. Zákon o muzeích a galeriích a významné instituce na našem území.
 2. Národní galerie v Praze.
 3. Muzea a galerie – soukromé a veřejné sbírkové instituce v Čechách.
 4. Londýn – Viktoria and Albert Museum.
 5. Londýn – National Gallery, soukromé sbírky.
 6. Paříž – Louvre I.
 7. Paříž – Louvre II., soukromé sbírky.
 8. Florencie – Uffizi.
 9. Řím – Vatikánská muzea.
 10. Benátky – Dóžecí palác, další sbírky.
 11. Mnichov – Rezidence, galerijní sbírky (Pinakotéky aj.).
 12. Dle počasí a výstav – návštěva vybrané expozice v Praze nebo úvod pro Vídeň.
 13. Exkurze – Kunsthistorisches museum Wien (sobota přelom listopadu a prosince).

Letní semestr 2016/17

Tradice a současný život 5– Životní styl v průběhu dějin

Cíl

Seznámení a průřez kulturními a historickými etapami ve vývojovém sledu životního stylu na našem území. Kultura jako fenomén běžného života se stala jak plánovitou součástí, tak i podvědomou samozřejmostí v oblasti nemovitých stavebních i movitých památek i v oboru obvyklých předmětů v domácnostech či sbírkách, především umělecké výtvarné povahy. Do dnešních dnů se zachovaly významné komplexy i jednotlivosti a především na území Prahy existuje řada méně známých památek, jejichž osudy i současný stav si představíme, včetně problémů při běžném užívání i opravách a navazující základní platné legislativy.

Výsledky učení

Absolvent kurzu by se měl po absolvování orientovat v problematice movitých i nemovitých památek, a to např. včetně běžného vybavení domácnosti v rámci kulturního vývoje na našem území, bude seznámen s problémy a možnostmi oprav, ale také s jejich využitím v běžném životě a souvisejícími finančními záležitostmi.

Osnova

 1. Nový zákon o památkové péči – nové úkoly památkové péče.
 2. Movité a nemovité kulturní dědictví a jeho vývoj na našem území I.
 3. Movité a nemovité kulturní dědictví a jeho vývoj na našem území II.
 4. Rekonstrukce nemovitých památek a restaurátorské práce.
 5. Exkurze do vybrané církevní stavby – popis a výbava křesťanské církevní architektury (možný posun dle možností a dohody).
 6. Muzea a galerie – soukromé a veřejné sbírkové instituce v Čechách.
 7. Předměty výtvarného a užitého umění jakožto součást sbírek a výbava domácností I.
 8. Předměty výtvarného a užitého umění jakožto součást sbírek a výbava domácností II.
 9. Exkurze – Vrtbovská zahrada a typologie palácových zahrad a životní styl vrcholného baroka v Čechách, popř. palácové zahrady pod Hradem (možný posun dle možností a dohody).
 10. Moderní způsoby konzervace a restaurování a vzdělávací instituce.
 11. Uchování, opravy a restaurování předmětů užitého umění, oprávnění k restaurování.
 12. Exkurze do vybrané výstavy – předpoklad nová expozice Muzea hl. m. Prahy v domě U Prstenu (možný posun dle možností a dohody).
 13. Starožitnosti a památky, problémy prodeje uměleckých předmětů, otázky znalectví a oceňování.

Zimní semestr 2016/17

U019 Tradice a současný život 4 – Průsečíky dějin a umění v architektuře

Cíl

Seznámení s vybranými kulturními a historickými etapami ve vývojovém sledu životního stylu na evropském území se zaměřením na architekturu. Architektura byla vždy velmi viditelnou výtvarnou složkou našeho životního prostředí, a i když někdy je považována za běžnou samozřejmost, je podvědomě určujícím prvkem, který nastavuje měřítka v oblasti nemovitých stavebních památek i pro soudobou architekturu. Do dnešních dnů se zachovaly významné soubory i jednotlivosti nejen na našem území, i když právě na území Prahy existuje kromě známých objektů i řada méně známých nebo opomíjených památek, z nichž některé bychom měli navštívit: sled přednášek bude modifikován dle možností exkurzí.

Výsledky učení

Absolvent kurzu by se měl po absolvování orientovat v základních stylových otázkách historické architektury, znát vývoj na našem území v evropském kontextu, bude seznámen s problémy a možnostmi oprav, ale také s využitím historických staveb v běžném životě.

Osnova

 1. Úvod – architektura Egypta a antiky.
 2. Raně křesťanské a románské umění v Evropě a v Čechách.
 3. Významné gotické katedrály ve Francii i dalších zemích Evropy.
 4. Exkurze do katedrály sv. Víta.
 5. Gotická architektura v Německu.
 6. Italská renesance – architektura a nový životní styl.
 7. Pozdně gotické stavby střední Evropy a recepce renesance v Záalpí.
 8. Italská barokní architektura.
 9. Barokní palác a zámek a jejich vybavení.
 10. Exkurze – Vrtbovská zahrada: životní styl vrcholného baroka v Čechách.
 11. Klasicismus a empír v architektuře.
 12. Historismy v architektuře a nástup nových moderních prvků.
 13. Exkurze do vybrané stavby po rekonstrukci.

Letní semestr 2015/16

U019 Tradice a současný život 3 – Průsečíky dějin a umění

Cíl

Seznámení s vybranými kulturními a historickými etapami ve vývojovém sledu životního stylu na našem území. Kultura vždy byla součástí běžného života a stala se jak plánovitou složkou, tak i podvědomou samozřejmostí v oblasti nemovitých stavebních i movitých památek i v oblasti užitého umění, respektive oboru běžných předmětů v domácnostech či sbírkách, především umělecké výtvarné povahy. Do dnešních dnů se zachovaly významné soubory i jednotlivosti a právě na území Prahy existuje řada méně známých nebo opomíjených památek, jejichž osudy i současný stav si představíme, včetně problémů při běžném užívání i opravách a navazující základní platné legislativy.

Výsledky učení

Absolvent kurzu by se měl po absolvování orientovat v problematice movitých i nemovitých památek a sbírek, a to včetně běžného vybavení v rámci kulturního vývoje na našem území, bude seznámen s problémy a možnostmi oprav, ale také s jejich využitím v běžném životě a souvisejícími finančními záležitostmi.

Osnova

 1. Úvod – životní styl a užité umění v raných dobách naší historie – dochované památky movitého a nemovitého kulturní dědictví.
 2. Přemyslovci a křesťanství – středověké památky z období upevňování českého státu.
 3. Hradní a pevnostní stavby středověku v Čechách.
 4. Návštěva Vyšehradu (patrně duben – dle počasí).
 5. Lucemburkové a Praha jako sídelní město císaře.
 6. Karel IV. a odraz jeho osoby ve výtvarném umění.
 7. Návštěva výstavy o Karlu IV. (květen).
 8. Renesanční šlechtická sídla v Čechách a jejich vybavení.
 9. Barokní palác a zámek a jejich vybavení.
 10. Exkurze – Vrtbovská zahrada a typologie palácových zahrad a životní styl vrcholného baroka v Čechách.
 11. Církevní architektura a vybavení chrámu.
 12. Exkurze do vybrané církevní stavby – popis a výbava křesťanské církevní architektury.
 13. Problémy nákupů a prodeje uměleckých předmětů, otázky znalectví a oceňování.

Zimní semestr 2015/16

U019 Tradice a současný život 2 – Životní styl v průběhu dějin

Cíl

Seznámení se základními kulturními a historickými etapami ve vývojovém sledu životního stylu na našem území až po současnost. Kultura vždy zasahovala do běžného života a stala se jak plánovitou součástí, tak i podvědomou samozřejmostí v oblasti nemovitých stavebních i movitých památek i v oboru obvyklých předmětů v domácnostech či sbírkách, především umělecké výtvarné povahy. Do dnešních dnů se zachovaly významné komplexy i jednotlivosti a především na území Prahy existuje řada méně známých památek, jejichž osudy i současný stav si představíme, včetně problémů při běžném užívání i opravách a navazující základní platné legislativy.

Výsledky učení

Absolvent kurzu by se měl po absolvování orientovat v problematice movitých i nemovitých památek, a to včetně běžného vybavení v rámci kulturního vývoje na našem území, bude seznámen s problémy a možnostmi oprav, ale také s jejich využitím v běžném životě a souvisejícími finančními záležitostmi.

Osnova

 1. Úvod – movité a nemovité kulturní dědictví – jeho vývoj na našem území I.
 2. Exkurze – Vrtbovská zahrada a typologie palácových zahrad a životní styl vrcholného baroka v Čechách.
 3. Movité a nemovité kulturní dědictví a jeho vývoj na našem území II.
 4. Rekonstrukce nemovitých památek a restaurátorské práce.
 5. Exkurze do vybrané církevní stavby – popis a výbava křesťanské církevní architektury.
 6. Organizace památkové péče a sítě veřejných muzeí a galerií v Čechách.
 7. Předměty výtvarného a užitého umění jakožto součást sbírek a výbava domácností I.
 8. Předměty výtvarného a užitého umění jakožto součást sbírek a výbava domácností II.
 9. Základní techniky a vývoj malířství a sochařství.
 10. Moderní způsoby konzervace a restaurování a vzdělávací instituce.
 11. Uchování, opravy a restaurování předmětů užitého umění.
 12. Exkurze do vybrané výstavy.
 13. Problémy nákupů a prodeje uměleckých předmětů, otázky znalectví a oceňování.

Letní semestr 2014/15

Tradice a současný život 1 – Umění a památky v denním životě

Zaměření

Seznámení se základními historickými technikami a technologiemi architektury a stavebnictví na našem území až po současnost a praktické postupy při záchraně a obnově nemovitých stavebních památek, poznání základních destruktivních faktorů a problémy obvyklých uměleckých předmětů v domácnostech či sbírkách a jejich řešení při běžném užívání, základní platná legislativa včetně např. legislativy při vývozu, problémů při prodeji, opravách, oceňování aj.

Výsledky učení

Absolvent kurzu by se měl po absolvování orientovat ve stavebních památkách včetně jejich vybavení v rámci kulturního vývoje na našem území, bude seznámen s problémy a možnostmi jejich oprav, ale také s jejich využitím v běžném životě a souvisejícími finančními záležitostmi.

Osnova

 1. Hmotné kulturní dědictví — stavební a architektonické, a jeho vývoj na našem území.
 2. Legislativa v oboru rekonstrukcí, památek a sbírkových předmětů, organizace památkové péče v České republice.
 3. Historické a moderní stavební techniky a typologie staveb.
 4. Zdivo, omítky a malty, vývoj, typy a obnova.
 5. Fasádní a interiérové dekorace, otázky barevnosti staveb.
 6. Destruktivně působící prvky v architektuře a stavebnictví, restaurátorské a rekonstrukční stavební práce na obnově staveb.
 7. Předměty výtvarného a užitého umění jakožto součást sbírek a výbava domácností (včetně typologie a obvyklé péče) I.
 8. Předměty výtvarného a užitého umění jakožto součást sbírek a výbava domácností (včetně typologie a obvyklé péče) II.
 9. Veřejné a soukromé sbírky a muzejnictví v ČR.
 10. Základní techniky a vývoj malířství a sochařství, moderní způsoby konzervace a restaurování.
 11. Uchování, opravy a restaurování předmětů užitého umění.
 12. Systémy a možnosti financování restaurátorských a rekonstrukčních prací z různých zdrojů, pomoc veřejnosti odborným institucím.
 13. Problémy nákupů a prodeje uměleckých předmětů, otázky znalectví, oceňování, vývozy uměleckých předmětů a legislativa v tomto oboru.