U018 Na rodokmen internetem aneb počítačová genealogie v praxi

Vyučující

Zaměření

Sestavit si rodokmen je dnes díky informačním technologiím jednodušší, ale stále to vyžaduje řadu znalostí a dovedností, se kterými seznámí tento kurz. Kurz se zaměří jak na programy, které jsou pro tvorbu rodokmenu vhodné, tak na získávání a ověřování informačních zdrojů.

V současné době existuje řada aplikací, které pomáhají amatérským genealogům při tvorbě rodokmenu. Jiné aplikace umožňují zlepšení čitelnosti digitalizovaných archiválií, jejich evidenci a zpracování včetně uložení. Cílem kurzu je pomoci zorientovat se v těchto aplikacích, ohodnotit jejich klady a zápory, vybrat takovou, která bude pro seniory nejvhodnější, ale stále plně postačující pro danou práci.

Jiná situace je s informačními zdroji a jejich dostupností. Řada informací se dá získat na internetu, řada se najde v digitalizovaných matrikách. Pro některé informace musí účastníci kurzu do tzv. živých matrik, nebo do archivovaných policejních, vojenských, školních, církevních a jiných záznamů. Účastníci kurzu se seznámí jak s historickým vývojem matrik, jejich digitalizovanou formou, tak i s bádáním v oblasti nematričních archiválií. Při tomto hledání se uplatní i znalost jazyků, především němčiny a latiny. I takové znalosti a dovednosti získají účastníci kurzu.

Kurz je jednosemestrální, obsahuje 13 lekcí po 2 hodinách. Součástí každé lekce je volná lektorem moderovaná diskuse, ve které účastníci kurzu mohou pokládat na lektora otázky které je tíží, se kterými potřebují pomoci. Diskuse je vedena tak, aby se do ní zapojili všichni zúčastnění.

Výstupy z učení

Absolventi kurzu budou schopni vypracovat pomocí internetu rodokmen své rodiny včetně vyhledání údajů v matrikách.

Obsah

 1. týden
  • Představení lektora.
  • Seznámení s tvorbou rodokmenu s podporou internetu.
  • Historie sčítání obyvatelstva.
  • Hledáme v předmatričních záznamech.
  • Dotazy a diskuse.
 2. týden
  • Seznámení s programem MyHeritage.
  • Vznik a rozdělení matrik.
  • Hledáme v živých matrikách.
  • Dotazy a diskuse.
 3. týden
  • MyHeritage – otázky a odpovědi.
  • Seznámení s genealogickými vyhledávači Geni, FamilySearch.
  • Hledáme v mrtvých matrikách – Státní oblastní archivy v Čechách a na Moravě.
  • Seznámení s programem Family Tree Builder.
  • Dotazy a diskuse.
 4. týden
  • MyHeritage – otázky a odpovědi.
  • Hledáme v SOA Praha (Středočeského kraje) – úvod.
  • Ukázka názorného hledání v SOA Praha.
  • Dotazy a diskuse.
 5. týden
  • Hledáme v archivu Hlavního města Prahy, první část.
  • MyHeritage – otázky a dopovědi.
  • Dotazy a diskuse.
 6. týden
  • Hledáme v archivu Hlavního města Prahy – druhá část.
  • Dotazy a diskuse.
 7. týden
  1. Hledáme v SOA Plzeň.
  2. Dotazy a diskuse.
 8. týden
  • Hledáme v SOA Litoměřice.
  • Hledáme ve vojenských matrikách.
  • Dotazy a diskuse.
 9. týden
  • Hledáme v SOA Třeboň.
  • Dotazy a diskuse.
 10. týden
  • Hledáme v SOA Zámrsk.
  • Dotazy a diskuse.
 11. týden
  • Hledáme v Moravském zemském archivu v Brně.
  • Dotazy a diskuse.
 12. týden
  • Hledáme v Zemském archivu Opava.
  • Hledáme v digitálních archivech v evropských zemích.
  • Dotazy a diskuse.
 13. týden
  • Hledáme tam, kde matriky nestačí.
  • Hledání v židovských archivech.
  • Dotazy a diskuse.