U012 Moderní stát Izrael

Přednášející

Sabina Vieira (Sabina.Vieira@cemach.cz)

v roce 1978 v Praze. Vystudovala mezinárodní vztahy a americká studia na Fakultě sociálních věd UK. Již v průběhu studií se zaměřovala na oblast Blízkého východu a politiku USA v oblasti. V letech 2003-2004 získala stipendium organizace Rotary International a problematiku dále studovala na Americké univerzitě v Bejrútu, Libanonu.  Od roku 2005 pracuje na Ministerstvu obrany České republiky.

Sabina Vieira opakovaně přednáší – v minulých letech se podílela na výuce semináře Globální terorismus a dalších kurzů na FSV UK, přednášela na Metropolitní universitě Praha, nebo Iraqi Defence College v Bagdádu. Opakovaně vystupuje na různých akademických a expertních konferencích k problematice Blízkého východu a Střední Asie.

Od roku 2011 působí jako lektorka všeobecného přehledu o Izraeli a předsedkyně poroty soutěže CEMACH.

Předpokládá se účast velvyslance státu Izrael či jeho zástupce v jedné vybrané hodině, dále lektorů jednotlivých disciplín soutěže CEMACH v poznávání Izraele a případně dalších vybraných hostů.

Zaměření předmětu

Předmět má za cíl seznámit studenty s politickým systémem, ekonomikou, vzdělávacím systémem, vědou a kulturou moderního státu Izrael se zaměřením na současnost. V kontextu Blízkého východu nelze opominout ani bezpečnostní situaci Izraele, ale záměrem není věnovat se problematice konfliktů na Blízkém východě. Součástí předmětu bude i prezentace Izraelského velvyslance v ČR či jeho zástupce s navazující diskusí se studenty. Předmět bude provázán s kreativní soutěží CEMACH, ve které mohou studenti zpracovat projekty o Izraeli v některé ze 3 disciplín (literární, výtvarná, internetová).

Výstup pro studenty

Studenti získají komplexní přehled o politickém a hospodářském systému státu Izrael, o tamní společenské situaci (včetně toho, jak je ovlivňována bezpečnostním kontextem Blízkého východu) a osvětlení důvodů, které vedou k izraelskému prvenství v oblasti pokročilých technologií, inovací a globální konkurenceschopnosti.

Osnova

 1. Historická a náboženská tradice izraelské státnosti a její vliv na vznik, historii i současnost moderního státu Izrael po roce 1948.
 2. Historie státu Izrael po r. 1948 s důrazem na hospodářský rozvoj, politické uspořádání vládních institucí a jejich vývoj od r. 1948 do současnosti.
 3. Izraelská společnost, její národnostní složení a vztahy mezi jednotlivými skupinami. Izraelská společnost jako unikátní spojení tradice a modernosti. Vliv povinné vojenské služby na izraelskou společnost, spolkový život v Izraeli a tradice dobrovolnictví
 4. Ekonomika státu Izrael, dopravní, energetická a vodohospodářská infrastruktura, izraelské zemědělství, rozvoj izraelského průmyslu (telekomunikace, farmaceutika).
 5. Kultura a tvorba v moderním Státu Izrael.
 6. Izraelská společnost, hlavní společenská témata a debaty, spolužití s arabskou menšinou, otázka okupovaných území.
 7. Ekonomika a podnikání v Izraeli.
 8. Izraelská know-how a technologie, software, prezentace internetové (digitální) disciplíny a možností tvorby webových stránek či dalších způsobů zveřejňování informací v síti internet.
 9. Zahraniční vztahy, terorismus, bezpečnost.
 10. Izrael v literárních souvislostech, příprava na literární soutěž CEMACH v poznávání Izraele, prezentace zpracování eseje jako literárního žánru.
 11. Izraelské výtvarné umění, muzea v Izraeli, významní izraelští umělci, příprava na kreativní soutěž CEMACH v poznávání Izraele, prezentace výtvarné disciplíny a možností uměleckého vyjádření v jejím rámci.
 12. Izrael očima turisty.
 13. Běžný život v Izraeli, srovnání se životem v České republice, proč navštívit Izrael.