U011 Interkulturní komunikace v praxi

Vyučující

Ing. Soňa Gullová, Ph.D. (e-mail: gullova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět umožňuje seznámit posluchače s existujícími sociálně-kulturními odlišnostmi mezinárodního prostředí, kulturně specifickými styly komunikace včetně chápání vlastní kultury v kontextu jiných kultur. Cílem je upozornit posluchače, jak efektivně komunikovat s příslušníky jiných kultur, upozornit na možné kulturní střety.

Výsledky studia

Po úspěšném absolvování si posluchači osvěží základní pravidla společenské etikety, obchodního a diplomatického protokolu a uplatnění těchto pravidel v praxi.

Obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky, obsah kurzu, výklad základních pojmů, současný stav poznání.
 2. Charakteristika pojmu „kultura“, její kategorie, kulturní dimenze a standardy.
 3. Typy komunikace. Interkulturní komunikace. Problémy multikulturní komunikace. Kulturní odlišnosti v komunikaci.
 4. Problémy multikulturní komunikace (etnorelativismus, etnocentrismus, xenofobie, rasismus, věková diskriminace apod.)
 5. Kulturní šok a jeho fáze. Mechanismy jeho zvládání. Interkulturní týmy, způsoby komunikace, jednání, chování a taktiky.  Specifika vyjednávání, charakteristické rysy a etapy.
 6. Příprava na jednání, organizační, věcná stránka vyjednávacího procesu s cizinci, specifika mezinárodního prostředí. Základní pravidla a doporučení v otázce ústupků, řešení krizí, konfliktů apod.
 7. Problematika síly, hlavní zdroje síly, význam času v různých kulturách, otázka lhůt a termínů, jejich využití a plnění. Vztah různých kultur k plnění závazků. Specifika komunikace online, po telefonu, skypu a jiných moderních formách komunikace, kulturní odlišnosti. Využívané strategie – nové trendy.
 8. Komunikace a vyjednávání napříč kulturami. Vliv kulturních faktorů: Severní Amerika (USA, Kanada).
 9. Komunikace a vyjednávání napříč kulturami. Vliv kulturních faktorů: Latinská Amerika.
 10. Komunikace a vyjednávání napříč kulturami. Vliv kulturních faktorů: Asie (Japonsko, Čína, Indie, Vietnam).
 11. Komunikace a vyjednávání napříč kulturami. Vliv kulturních faktorů: Arabské země a Izrael.
 12. Komunikace a vyjednávání napříč kulturami. Vliv kulturních faktorů: Afrika + vybrané země bývalého SSSR.
 13. Komunikace a vyjednávání napříč kulturami. Vliv kulturních faktorů: Evropa.

Literatura

 • Gullová, S.: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. Praha, 2013, Grada Publishing.
 • Zamykalová, M.: Mezinárodní obchodní jednání. Praha 2003, Profesional Publishing.