U011 Politicko-historické souvislosti ve střední Evropě od roku 1945 do současnosti

Vyučující

Mgr. Lucia Ferencei, Ph.D. (e-mail: lucia.ferencei@vse.cz )

Zaměření předmětu

Předmět se soustředí na politické události ve střední Evropě především po druhé světové válce, jako je nástup komunismu, charakter režimů sovětské sféry vlivu, a rovněž na politické krize v těchto zemích (Maďarsko 1956, Pražské jaro 1968 v Československu, Solidarita v Polsku), dále na růst opozičních sil v komunistických státech, na Sametovou revoluci v roce 1989 a následný rozpad Československa. V druhé části kurzu budou studenti obeznámeni s různými způsoby přechodů k demokracii a analýzou úspěšných i neúspěšných případů, fenoménem „mečiarismu“ na Slovensku. V závěru kurzu bude prezentována současná politická situace v zemích V4.

Výsledky studia

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v aktuálních politických otázkách v regionu střední Evropy a vysvětlit jejich historické souvislosti.

Obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky, definování středoevropského regionu.
 2. Poválečné uspořádání Evropy a převzetí moci komunisty.
 3. Maďarsko 1956.
 4. Pražské jaro 1968 a Charta 77.
 5. Solidarita v Polsku.
 6. Faktor Gorbačov.
 7. Pád Berlínské zdi.
 8. Sametová revoluce v Československu v roce 1989.
 9. Rozpad Československa.
 10. Fenomén „mečiarismu“ na Slovensku.
 11. Demokratická tranzice v zemích V4.
 12. Válka v Jugoslávii.
 13. Současná politická situace ve střední Evropě a nové výzvy.

Literatura

 • BALÍK, Stanislav, HOLZER Jan. 2007. Postkomunistické nedemokratické režimy: Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
 • RUPNIK, Jacques. 2018. Střední Evropa je jako pták s očima vzadu. O české minulosti a přítomnosti. Praha: Novela Bohemica.