U010 Dilemata, úskalí a výzvy soudobé politiky

Garant

prof. Ing. Vladimíra Dvořáková, CSc. (e-mail: dvorakova.vladimira@vse.cz)

Další vyučující

 • prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
 • Mgr. Kamil Fleissner, Ph.D.
 • Mgr. Kolínský
 • prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
 • dr. Vymětal

Zaměření předmětu

Předmět se zaměřuje na aktuální tendence politiky nejen v české společnosti, nýbrž také v Evropě a vybraných mimoevropských oblastech světa. Pozorovaný odklon řady zemí od modelu liberální demokracie k jiným způsobům vládnutí je jedním z hlavních úskalí soudobého politického vývoje, avšak ne jediným. Řada dříve stabilních politických systémů zažívá zásadní rekonstrukci, tradiční politické strany ztrácejí pozice a přicházejí noví hráči s alternativním programem a inovativními způsoby jeho propagace. Kurz flexibilně reaguje na aktuální dění, které zasadí do souvislosti s využitím konceptů politologické analýzy.

Výsledky učení

Absolventi předmětu se orientují v soudobém politickém dění a v důsledku osvojení si vybraných konceptů politologické analýzy jsou schopni porozumět souvislostem politického vývoje napříč zeměmi a regiony světa.

Osnova – letní semestr (2019/2020)

 1. Svět ve druhé dekádě 21. století: od demokratizačních vln k období autokratizace? (prof. Dvořáková)
 2. Politika paměti aneb dilema států, jak se vypořádat s vlastní minulostí. (dr. Fleissner)
 3. Ach ti mileniálové! (A)sociální sítě jako úskalí a výzva pro demokracii? (dr. Fleissner)
 4. Korupce a rizika ovládnutí státu (state capture). (prof. Dvořáková)
 5. Lobbying: Složitá cesta k jeho (auto) regulaci. Proč je regulace potřebná (dr. Vymětal)
 6. Volební kampaň. Jak se u nás obcházejí pravidla (dr. Vymětal)
 7. Střední Evropa v napětí: politické trajektorie zemí Visegrádu. (prof. Dvořáková)
 8. Klimatická změna – co víme a kde jsme, scénáře vývoje do konce století (Mgr. Kolínský)
 9. Nástroje na ochranu klimatu – současnost: emisní povolenky, uhlíková daň, energetická politika  (Mgr. Kolínský)
 10. Nástroje na ochranu klimatu – vize budoucnosti:  Green New Deal, modely nerůstu (Mgr. Kolínský)
 11. Brexit jako mezník evropské integrace? (prof. Müller)
 12. Mají národy právo na secesi? Španělsko a Katalánsko na rozcestí. (dr. Fleissner)
 13. USA ve volebním roce  (prof. Dvořáková)

Osnova – zimní semestr 2019/2020

 1. Svět ve druhé dekádě 21. století: od demokratizačních vln k období autokratizace? (dr. Němec)
 2. Politika paměti aneb dilema států, jak se vypořádat s vlastní minulostí. (dr. Fleissner)
 3. Ach ti mileniálové! (A)sociální sítě jako úskalí a výzva pro demokracii? (dr. Fleissner)
 4. Korupce a rizika ovládnutí státu (state capture). (prof. Dvořáková)
 5. Euroskepticismus a perspektivy evropské integrace. (dr. Němec)
 6. Střední Evropa v napětí: politické trajektorie zemí Visegrádu. (prof. Dvořáková)
 7. Noví aktéři, nová témata: Proměny německé politiky. (dr. Němec)
 8. Svoboda, rovnost a bratrství dnes: Francie na politické křižovatce. (dr. Němec)
 9. Brexit jako mezník evropské integrace? (prof. Müller)
 10. Mají národy právo na secesi? Španělsko a Katalánsko na rozcestí. (dr. Fleissner)
 11. Ne/mocný muž na Bosporu: Autoritářské tendence v současném Turecku. (dr. Němec)
 12. Donald Trump a americká „alternativní pravice“. (prof. Dvořáková)
 13. Latinskoamerické politické krize. (dr. Němec)