U010 Dilemata, úskalí a výzvy soudobé politiky

Garant

Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. (e-mail: nemecj@vse.cz)

Další vyučující

 • prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
 • Mgr. Kamil Fleissner, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

Zaměření předmětu

Předmět se zaměřuje na aktuální tendence politiky nejen v české společnosti, nýbrž také v Evropě a vybraných mimoevropských oblastech světa. Pozorovaný odklon řady zemí od modelu liberální demokracie k jiným způsobům vládnutí je jedním z hlavních úskalí soudobého politického vývoje, avšak ne jediným. Řada dříve stabilních politických systémů zažívá zásadní rekonstrukci, tradiční politické strany ztrácejí pozice a přicházejí noví hráči s alternativním programem a inovativními způsoby jeho propagace. Kurz flexibilně reaguje na aktuální dění, které zasadí do souvislosti s využitím konceptů politologické analýzy.

Výsledky učení

Absolventi předmětu se orientují v soudobém politickém dění a v důsledku osvojení si vybraných konceptů politologické analýzy jsou schopni porozumět souvislostem politického vývoje napříč zeměmi a regiony světa.

Osnova

 1. Svět ve druhé dekádě 21. století: od demokratizačních vln k období autokratizace? (dr. Němec)
 2. Politika paměti aneb dilema států, jak se vypořádat s vlastní minulostí. (dr. Fleissner)
 3. Ach ti mileniálové! (A)sociální sítě jako úskalí a výzva pro demokracii? (dr. Fleissner)
 4. Korupce a rizika ovládnutí státu (state capture). (prof. Dvořáková)
 5. Euroskepticismus a perspektivy evropské integrace. (dr. Němec)
 6. Střední Evropa v napětí: politické trajektorie zemí Visegrádu. (prof. Dvořáková)
 7. Noví aktéři, nová témata: Proměny německé politiky. (dr. Němec)
 8. Svoboda, rovnost a bratrství dnes: Francie na politické křižovatce. (dr. Němec)
 9. Brexit jako mezník evropské integrace? (prof. Müller)
 10. Mají národy právo na secesi? Španělsko a Katalánsko na rozcestí. (dr. Fleissner)
 11. Ne/mocný muž na Bosporu: Autoritářské tendence v současném Turecku. (dr. Němec)
 12. Donald Trump a americká „alternativní pravice“. (prof. Dvořáková)
 13. Latinskoamerické politické krize. (dr. Němec)