U010 Mezinárodní organizace

Vyučující

Ing. Radim Sršeň, Ph.D. (e-mail: radim.srsen@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět seznámí studenty s místem, funkcí a posláním mezinárodních organizací v mezinárodním společenství a v systému mezinárodního práva. Poznání ideologických a právních základů působnosti mezinárodních organizací, významu státních, nevládních a transnacionálních mezinárodních organizací. Přednášky jsou doplněny semináři, kde je problematika hlouběji rozebírána na základě příslušných dokumentů a nejnovější literatury a diskusí s lidmi z praxe.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • pochopit specifiku mezinárodních organizací v celé jejich šíři (zvláštní pozornost je věnována OSN a organizacím působícím v evropském prostoru),
 • identifikovat potenciál a limity mezinárodních organizací v global governace,
 • systematizovat trendy v mezinárodních organizacích.

Osnova

 1. Historické souvislosti vzniku a vývoje mezinárodních organizací.
 2. Členění mezinárodních organizací.
 3. Organizace spojených národů – struktura.
 4. Organizace spojených národů – rozvoj a bezpečnost.
 5. Odborné organizace OSN.
 6. Evropské bezpečnostní organizace: NATO, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
 7. Regionální seskupení států střední a východní Evropy.
 8. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a další ekonomické mezinárodní organizace.
 9. Významné mimoevropské regionální organizace.
 10. Mezinárodní nevládní organizace.
 11. Potenciál a limity současné podoby multilateralismu.