U009 Přečtěme si sami písma našich předků, kurent, švabach a frakturu

Vyučující

Ing. Aleš Kocourek (e-mail: ales.kocourek.nera@seznam.cz)

Zaměření

Bude upřesněno.

Výsledky učení

Bude upřesněno.

Obsah 

Bude upřesněno