U009 Proč u nás politika nefunguje?

Vyučující

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Obsah

Všichni vnímáme, že naše politika ztrácí schopnost řešit problémy společnosti i spravovat věci veřejné. Jsme svědky neustálých konfliktů, jejichž podstatu jen těžko chápeme. Jsme svědky korupčních afér, jejichž vyšetření nepřichází. Klesá důvěra občanů v politiku i v politické instituce. Tyto přednášky budou zaměřeny na společné hledání kořenů problémů, analýzu současné situace a rozbor možností, jak tuto krizi řešit.