U009 Přečtěme si sami písma našich předků, kurent, švabach a frakturu – pokročilí

Vyučující

Ing. Aleš Kocourek (e-mail: ales.kocourek.nera@seznam.cz)

Zaměření

Předmět volně doplňuje kurz U009 Přečtěme si sami písma našich předků – začátečníci (kurent v češtině). Získaná schopnost psát a číst moderní kurent typ 1900,, je zde dále rozvíjena čtením kurentu a tiskových forem písma, švabachu a fraktury v německém jazykovém prostředí.

Kurz není zaměřen paleograficky, ani na výuku německého jazyka – rozvíjí schopnost číst české a německé novogotické písmo v rozsahu potřebném pro laickou genealogii a studium digitalizovaných archiválií.

Výsledky učení

Po absolvování obou částí kurzu budou studenti schopni psát a číst kurent, švabach, frakturu v rozsahu potřebném pro přepis do dnešního jazyka.

Obsah 

 1. Kurent v klasických českých pohádkách – Deutsche Kurrent 1900.
 2. Kurent v klasických českých pohádkách – Deutsche Kurrent 1865.
 3. Kurent v klasických českých pohádkách – GL German Current.
 4. Kurent v klasických českých pohádkách – Greifswaler Deutsche Schrift.
 5. Kurent v klasických českých pohádkách – Kanzlei Script.
 6. Kurent v klasických českých pohádkách – Spitzfedercurrent 1814.
 7. Jak se německy čte – Německá čítanka, Praha 1864.
 8. 1792 – ABC und Lesebuch für die unterste Classe deutscher Schulen.
 9. 1783 – Briefe für alle gewöhnlichen Fälle.
 10. Heinrich von Kleist v kurentu typ Prinz Wilhem.
 11. Johann Wolfgang Goethe v kurentu.
 12. Heinrich  Heine v kurentu.
 13. Heinrich von Kleist v kurentu typ Ghonorez.