U008 Vybrané kapitoly z dějin a teorie literatury

Vyučující

Zaměření

Předmět je zaměřen na prohloubení středoškolských znalostí historie a teorie literatury. Součástí semináře je analýza a interpretace předních děl české i světové literatury. Přednášková část se zaměřuje na vývoj nejdůležitějších literárních proudů a směrů. Výuka je doplňována audio a video ukázkami.

Výstup z učení

Posluchač získá širší přehled o nejdůležitějších etapách ve vývoji literatury, bude schopen analyzovat souvislosti mezi jednotlivými literárními obdobími a styly. Bude umět interpretovat literární díla v širokém kulturním kontextu.

Obsah pro letní semestr 2015/16 – Česká literatura 1. poloviny 20. století

 1. Vymezení pojmu literatura, úvod do teorie literatury, základní tropy a figury.
 2. Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století, literatura modernismu.
 3. Vývoj poezie na počátku 20. století.
 4. Literatura anarchismu.
 5. 1. světová válka v literatuře.
 6. 20. léta v české poezii – proletářská poezie, poezie srdce a naivismus – J. Wolker, báseň pásmo.
 7. 20. léta v české poezii – poetismus; programové skupiny Literární skupina a Devětsil; V. Nezval, J. Seifert.
 8. 30. léta v české poezii – surrealismus.
 9. Spirituální poezie, poezie samoty a ticha.
 10. 20. léta v české próze.
 11. Pražská německá literatura.
 12. Epické divadlo, absurdní drama.
 13. Poezie v době okupace.

Dlouhodobá osnova Vybrané kapitoly z dějin a teorie literatury

 • Literatura 19. století – Kateřina Rysová
  • Počátek etapy: osvícenský klasicismus
  • Situace na českém území: česká kultura uvnitř kultury německé
  • Národní uvědomění: Josef Dobrovský, Josef Jungmann
  • Česká poezie poč. 19. stol. (Básně v řeči vázané, Sebrání básní a zpěvů)
  • Divadlo (Divadlo v Kotcích, Bouda, Hraběcí Nosticovo divadlo; Josef Kajetán Tyl, Václav Kliment Klicpera)
  • Preromantismus – lidová píseň, ústní lidová slovesnost
  • Sběratelství: F. L. Čelakovský, K. J. Erben, B. Němcová
  • Práce s textem, např.: báseň Vodník B. Němcové vs. Vodník K. J. Erbena; Polednice K. J. Erbena vs. Polednice J. Suchého
  • Biedermeier: Babička B. Němcové; Magdalena Dobromila Rettigová
  • Romantismus: Karel Hynek Mácha
  • Májovci
  • Ruchovci
  • Lumírovci
  • Konec etapy
  • Literatura 19. století ve státní maturitě
 • Literatura druhé poloviny 20. století – Magdaléna Rysová
  • I. Obecný přehled české a světové literatury, autoři a díla
   • 1.  Ohlasy války (J. Fučík – Reportáž psaná na oprátce, J. Čapek – Básně z koncentračního tábora, J. Seifert – Přilba hlíny, J. Drda – Němá barikáda)
   • 2. Válečná generace – mladí autoři (poezie: J. Orten – Cesta k mrazu, Čítanka jaro, Elegie, Ohnice; surrealistická skupina Ra: L. Kundera, Z. Lorenc, Skupina 42 (J. Kolář, J. Kainar, I. Blatný; próza: J. Weil: Život s hvězdou, E. Hostovský – Cizinec hledá byt)
   • 3. Léta mrazu:
    • a) literatura schematismu (M. Pujmanová – Lidé na křižovatce, V. Řezáč – Nástup, V. Káňa – Parta brusiče Karhana)
    • b) exilová literatura (M. Součková, J. Voskovec)
    • c) neoficiální literatura: spirituální poezie (J. Zahradníček, B. Reynek, V. Holan), „totální realismus“ (E. Bondy, J. Kolář, B. Hrabal, J. Škvorecký)
   • 4. Příznaky tání (J. Kohout – Zářijové noci, F. Halas – A co?)
   • 5. Tání (F. Hrubín – Můj zpěv, Srpnová neděle; M. Kundera – Monology, Majitelé klíčů; O. Mikulášek – Ortely a milosti; skupina „Květňáci“ – J. Šotola, M. Holub, M. Florian)
   • 6. Léta šedesátá – Šťastný věk literatury:
    • a) poezie: v minulosti již publikující autoři (V. Holan – Noc s Hamletem, F. Hrubín – Romance pro křídlovku, J. Skácel – Smuténka, J. Seifert – Koncert na ostrově), nová generace (I. Wernisch, V. Hrabě)
    • b) próza: navazuje na linii J. Weila – Život s hvězdou ( J. Weil – Na střeše je Mendelssohn, A. Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, L. Fuks – Spalovač mrtvol); dobová próza (B. Hrabal – Perlička na dně, Taneční hodiny pro starší a pokročilé); romány deziluze (M. Kundera – Žert, L. Vaculík – Sekyra); historický román (V. Kaplický – Kladivo na čarodějnice, J. Šotola – Tovaryšstvo Ježíšovo)
    • c) drama a divadlo (J. Topol – Konec masopustu; V. Havel – Zahradní slavnost; vznik malých scén – I. Vyskočil, J. Suchý)
    • d) písničkáři (K. Kryl, J. Hutka)
   • 7. Normalizace – štěpení literatury:
    • a)  domácí veřejná literatura (V. Páral, J. Žáček; tzv. šedá zóna – mezi povoleným a zakázaným – B. Hrabal)
    • b) samizdatová literatura (literatura undergroundu)
    • c) exilová literatura (nakladatelství ‘68 Publishers)
   • 8. Generace 80. let – próza – postmoderna (J. Topol – Sestra, J. Kratochvil – Medvědí román, D. Hodrová – Trýznivé město), poezie (J. Žáček, M. Černík, J. H. Krchovský), písničkáři (J. Dědeček, J. Nohavica), divadlo (divadlo Sklep)
   • 9.  90. léta až do současnosti – poezie (K. Šiktanc, J. H. Krchovský, S. Lauerová), próza (P. Šabach, M. Viewegh, E. Kantůrková)
   • (na základě: Lehár, J.; Stich, A.; Janáčková, J.; Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004.)
  • II. Literatura českého undergroundu
   • – „manifest“ českého undergroundu – I. M. Jirous: Zpráva o třetím českém hudebním obrození (napsáno 1975)
   • – český underground v jednotlivých desetiletích (autoři a díla)
   • 1) 50. léta
    • a) edice Půlnoc – E. Bondy, I. Vodseďálek, J. Krejcarová, V. Boudník, B. Hrabal
    • b) I. Vodseďálek – sb. Trapná poesie; sb. Smrt vtipu
    • c) E. Bondy – sbírky: Totální realismus (bez pointy, básník opilec, dítě, blázen), Trapná poezie, Židovská jména (už 1949, s J. Krejcarovou), Pražský život, Dagmara Aneb Nademocionalita, Zbytky eposu
    • d) Jana Krejcarová – sb. V zahrádce otce mého
   • 2) 60. léta
   • – „druhé české hudební obrození“ (srov. I. M. Jirous Zpráva o třetím českém hudebním obrození): Aktual, The Primitive People, The Plastic People of the Universe
   • 3) 70. a 80. léta
    • a) I. M. Jirous:
     • – Zpráva o třetím českém hudebním obrození
     • – sbírky: Magorovy labutí písně, Magor dětem, Ochranný dohled
    • b) M. Koch – sb. Inzulínová předměstí, Červená karkulka
    • c) P. Zajíček
     • – texty pro skupinu DG 307
     • – sb. Dar stínů, Úlomky skal, Šedej sen, Roztrhanej film
    • d) E. Bondy
     • – sb. Deník dívky, která hledá Egona Bondyho, Pokračující chorobopis
     • – román Invalidní sourozenci
    • e) F. Pánek – sb. Vita horribilis, sb. Vita nova
    • f) V. Brabenec – sb. Sebedudy
    • g) S. Karásek
   • 4) Nejmladší podzemní generace 80. let
    • a) P. Placák (Zmrzlík)
     • – próza Medorek, sb. Obrovský zasněžený hřbitov
    • b) další autoři: J. H. Krchovský, J. Pelc, J. Topol