U008 Přečtěme si sami písma našich předků – začátečníci: kurent v češtině

Vyučující

Ing. Aleš Kocourek (e-mail: ales.kocourek.nera@seznam.cz)

Zaměření

Předmět umožňuje účastníkům kurzu psát a číst novogotické písmo vyskytující se v písemnostech české provenience až do počátku čtyřicátých let 20. století, ve formě ručně psaného kurentu, nebo tištěného švabachu a mladšího tiskového písma fraktury.

Kurz není zaměřen paleograficky – rozvíjí schopnost číst a psát české novogotické písmo v rozsahu potřebném pro laickou genealogii a studium digitalizovaných archiválií.

Výsledky učení

Po absolvování budou studenti schopni psát a číst kurent, švabach, frakturu v jazykově českých archiváliích, psaných či tištěných.

Obsah 

 1. Píšeme ‑ malá písmena l, b, t, k, f, h. Švabach a fraktura v klasických českých pohádkách.
 2. Píšeme ‑ malá písmena s, c, n, m, o, a. Švabach a fraktura v klasických českých pohádkách.
 3. Píšeme – malá písmena i, j, e, u, d, 6. Švabach a fraktura v klasických českých pohádkách.
 4. Píšeme ‑ malá písmena g, q, z, ß, x, p. Švabach a fraktura v klasických českých pohádkách.
 5. Píšeme ‑ malá písmena r, v, w, y. Švabach a fraktura v klasických českých pohádkách.
 6. Píšeme ‑  velká písmena O, A, G, Q. Švabach a fraktura v klasických českých pohádkách.
 7. Píšeme ‑  velká písmena U, I, J, T. 15541 – Kronika česká, Václava Hájka z Libočan.
 8. Píšeme ‑  velká písmena S, ST, M, N. 1614 – Knižka w Cžeském a Německém Gazyku.
 9. Píšeme ‑  velká písmena R, L, B. 1737 – Žalmy a písně duchovní církve evangelické.
 10. Píšeme ‑  velká písmena H, E, V. 1777 – Methoden Buch – Kniha methodní.
 11. Píšeme ‑  velká písmena W, Y, P. 1801 – Slabikář císařské normální školy.
 12. Píšeme ‑  velká písmena C, K, F. 1826 – Slabikář k procvičení žáků.
 13. Píšeme ‑  velká písmena D, X, Z. 1851 – Slabikář pro školy venkovské.