U008 Píšeme německé novogotické kurzívní písmo, kurent

Vyučující

Ing. Aleš Kocourek (e-mail: ales.kocourek.nera@seznam.cz)

Zaměření

Předmět volně doplňuje kurz U018 Na rodokmen internetem aneb počítačová genealogie v praxi a připravuje amatérské genealogy k ovládnutí čtení starých textů, paleografie. Sestavit si rodokmen je dnes díky informačním technologiím mnohem jednodušší, ale stále to vyžaduje řadu znalostí jazyků, především němčiny a latiny, optimálně nejen slovem, ale též písmem.
V současné dostupné U3V kurzy jsou zaměřeny pouze na čtení novogotických textů, takže tento kurz doplňuje vzdělání amatérského genealoga v oblasti paleografické, v oblasti čtení a psaní novogotických i gotických textů, německých a českých včetně.
Kurz je jednosemestrální, obsahuje 13 lekcí po 2 hodinách. Součástí každé lekce je volná lektorem moderovaná diskuse, ve které účastníci kurzu mohou pokládat na lektora otázky které je tíží, se kterými potřebují pomoci. Diskuse je vedena tak, aby se do ní zapojili všichni zúčastnění.

Výsledky učení

Absolventi kurzu budou schopni psát německým novogotickým kurzívním písmem, kurentem.

Obsah 

 1. Představení lektora. Stručné seznámení s historií německého novogotického kurzívního písma, kurentu. Stručné seznámení se způsobem výuky .psaní kurentu.
  Začínáme s kurentem, část první – malá písmena (l, b, t, k)
 2. Začínáme s kurentem, část druhá – malá písmena (f, h, s, c, n, m).
 3. Začínáme s kurentem, část třetí – malá písmena (o, ö, a, ä, i, j).
 4. Začínáme s kurentem, část čtvrtá – malá písmena (e, u, ü, #, d).
 5. Začínáme s kurentem, část pátá – malá písmena (g, q, z, ß, x).
 6. Začínáme s kurentem, část šestá – malá písmena (y, r, v, w, y).
 7. Začínáme s kurentem, část sedmá – velká písmena (O, A, G, Q).
 8. Začínáme s kurentem, část osmá – velká písmena (U, I, J, T).
 9. Začínáme s kurentem, část devátá – velká písmena (S, ST, M, N).
 10. Začínáme s kurentem, část desátá – velká písmena (R, L, B, H).
 11. Začínáme s kurentem, část jedenáctá – velká písmena (E, V, W, X).
 12. Začínáme s kurentem, část dvanáctá – velká písmena (P, C, K, F).
 13. Začínáme s kurentem, část třináctá – velká písmena (D, X, Z).