U005 Česko a Evropská unie

Vyučující

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. (jarolim.antal@vse.cz)

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je umožnit studentům porozumět mechanismu ekonomického a politického fungování EU v kontextu dynamického vývoje jak rozšiřování a prohlubování integrační spolupráce. Důraz kurzu bude kladen na vnímaní problematiky Evropské unie pohledem Česka a jeho zájmů. Vybraná témata budou pokryty zvanými hosty.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět pozici Česka v Evropské unii, a to jak v institucích, rozhodovacích procesech tak v ekonomických souvislostech
 • orientovat se ve vývoji a v dění v EU celkově
 • porozumět důvodům a kontextu regulace i směrům a možnostem dalšího vývoje
 • kriticky hodnotit situaci a vyhodnocovat informace týkajících se evropských záležitostí

Obsah předmětu

 1. Přehled integračních procesů v Evropě, etapy integrace v západní Evropě.
 2. Vstup Česka do EU.
 3.  Institucionální systém EU.
 4. České zájmy v EU I.  (host: Úřad vlády ČR).
 5. České zájmy v EU II. (host: Senát ČR).
 6. Jednotný vnitřní trh – jaké benefity přináší Česku.
 7. Ochrana spotřebitele v EU.
 8. Ekonomický vývoj pod vlivem členství Česka v EU (host Zastoupení Evropské komise v České republice).
 9. Česko a euro (host: tbc).
 10. Mýty o EU / Vnímaní EU očima občanů (host: Úřad vlády ČR).
 11. Zelená dohoda EU.
 12. Brexit.
 13. Aktuální otázky EU.