U002 Orientace ve finančních produktech a zárukách

Vyučující

 • Ing. Martin Koudelka (martin.koudelka@ovbmail.cz)
 • Ing. Jana Koudelková

Kurz probíhá pod záštitou Garančního systému finančního trhu.

Kurz je bezplatný.

Kurz se koná v pátek 16. 10. 2020, 11 – 12:30, online formou v Microsoft Teams na adrese připojení ke schůzce.

Přihlašování v InSIS formou mimosemestrálního kurzu.

Zaměření předmětu

Studenti získají přehled o finančních produktech, budou se lépe orientovat v nabídkách finanční trhu. Získají přehled o státních garancích a zárukách.

Studenti U3V jsou vyhledávanou cílovou skupinou pro různé poradce a „výhodné“ nabídky, které se neodmítají. Ne vždy mají k dispozici objektivní informace. Často se rozhodují o svých celoživotních úsporách. V přetlaku informací není vždy jasné, čemu věřit a kde najít radu a důvěryhodný zdroj, finanční žargon je často matoucí a nejasný.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají tyto informace:

 • Věcné a objektivní informace o produktech zhodnocujících peníze.
 • Pochopí rizika, která jsou s různými možnostmi spojena.
 • Získají informace o zákonné záruce na vklady – jediné reálné a objektivní garanci finančních prostředků.
 • Pochopí, jak jednat s finančním poradcem.
 • Dozví se, kde hledat pomoc v nesnázích.

Obsah předmětu

 1. Garanční systém finančního trhu – základní charakteristika.
 2. Jaké vklady jsou ze zákona pojištěné a jaké nikoliv.
 3. Kdo se stará o garanci/pojištění – seznam pojištěných institucí.
 4. Modelové příklady z praxi – krach finanční instituce a výplaty peněz.
 5. Jaké jsou limity pojištění.
 6. Jak postupovat, pokud finanční instituce, u které máte vklad, začne mít problémy?
 7. Časová osa aneb jak se dostanu ke svým vkladům?
 8. Další investiční produkty a jak se chovat ve světě financí zodpovědně.
 9. Kapitálové životní pojištění, důchodové produkty.
 10. Role finančních poradců.
 11. Čeho se vyvarovat.
 12. Na koho se obrátit pro pomoc.