Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U049 Němčina 4

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro pokročilejší dorozumívání v různých situacích (cestování, dovolená…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitějších  situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Turista v ČR - informace o zemi, kam cestuji, nejdůležitější památky, cestovní kanceláře. (4 hodiny)
  2. Služební cesta - příprava, informace o mé firmě, reklamní předměty a dárky, služební jednání, řešení problémů. (4 hodiny)
  3. Dopis z dovolené - zážitky pozitivní i negativní, rodinná dovolená a její úskalí. Ubytování, ceny, nákupy. (4 hodiny)
  4. V cizím městě - podniky, služby, památky. Co je suvenýr a co kýč? (4 hodiny)
  5. Týdenní nákupy - změna nákupního chování v posledních letech, nákupy online, nákupy do auta, objednávky do domu. (4 hodiny)
  6. Co mám dělat? Líčení různých pracovních i osobních problémů v životě. Rodina a kamarádi. (6 hodin)