Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




U024 Účetnictví a vedení daňové evidence živnostníka 4

Související stránky

Vyučující

Ing. Monika Randáková, Ph.D. (katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail: randakm@vse.cz)

Forma výuky Kombinace přednášky a cvičení.

Cíl

Cílem předmětu je navázat na kurzy Vedení daňové evidence individuálního podnikatele a kurzy Základy účetnictví. Prohloubit dosavadní znalosti, probrat nadstavbová témata jako je leasing, bankovní úvěr, mzdy, rezervy, vymáhání pohledávek apod. a prakticky sestavit daňové přiznání drobného živnostníka (pokud vede daňovou evidenci nebo pokud vede účetnictví včetně přehledů pro PSSZ/OSSZ či zdravotní pojišťovny). Zároveň se prakticky naučit sestavit přiznání k DPH, k silniční dani, dani z nemovitostí a k dani z převodu nemovitostí. Cílem kurzu není detailní výklad daňových předpisů.

Obsah

 1. Opakování daně z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí.
 2. Sestavení přiznání k dani z nemovitostí.
 3. Silniční daň.
 4. Sestavení přiznání k silniční dani.
 5. Principy vedení daňové evidence.
 6. Daňové přiznání fyzické osoby – vede daňovou evidenci nebo výdaje paušálem.
 7. Principy vedení účetnictví, rozvaha a výsledovka.
 8. Daňové přiznání fyzické osoby – vede účetnictví.
 9. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely sociálního pojištění. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely zdravotního pojištění.
 10. Leasing, bankovní úvěr v daňové evidenci a v účetnictví.
 11. Mzdová agenda v daňové evidenci a v účetnictví.
 12. Rezervy v daňové evidenci a v účetnictví.
 13. Vymáhání pohledávek, projev v daňové evidenci a v účetnictví.