Zrušení výuky předmětů Ing. Kocourka ve středu 20. 3. 2024

Vzhledem k onemocnění Ing. Kocourka je zrušena výuka jeho předmětů na U3V ve střed 20. 3. 2024.

Náhradní termín bude upřesněn na další výuce.