Změna učebny předmětu U011 Mezinárodní politika a diplomacie

Výuka předmětu U011 Mezinárodní politika a diplomacie, paralelky 12:45 – 14:15 přesunuta (celý semestr) do posluchárny RB 211.