Výuka PhDr. Hoftichové ve čtvrtek 31. 10. 2019 odpadá

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 výuka U016 Dějiny umění odpadá.

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 je PhDr. Petra Hoftichová je pracovně mimo Prahu, přednáška se nekoná.
Tato přednáška U016 Dějiny umění bude nahrazena v náhradním termínu ve čtvrtek 19. 12. 2019, 18 – 19:30, NB D.

Další přednáška se koná v pravidelném termínu ve čtvrtek 7. 11. 2019.

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 výuka U019 Tradice a současný život 2 odpadá

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 je PhDr. Petra Hoftichová je pracovně mimo Prahu, přednáška se nekoná.

Tato přednáška U019 Tradice a současný život 2 bude nahrazena druhou exkurzí.

Další přednáška se koná v pravidelném termínu ve čtvrtek 7. 11. 2019.