Výhled letního semestru na U3V a poplatky za studium

Výuka na VŠE je zrušena nejméně do 29. 3. 2020.

Výhled letního semestru na U3V

 • Pokud by přerušení trvalo maximálně 4 týdny, výuka by byla prodloužena o dobu přerušení výuky.
 • Pokud by přerušení trvalo 5 – 7 týdnů , odpadla by výuka v rozsahu 1 – 3 týdnů, výuka by byla prodloužena o 4 týdny, poplatky by se nesnižovaly.
 • Pokud by přerušení trvalo 8 a více týdnů, odpadla by výuka v rozsahu 1 – 3 týdnů, výuka by byla prodloužena o 4 týdny, maximálně však o do 12. 6. 2020, poplatky by byly sníženy o část výuky kratší než 10 týdnů (formou slevy na poplatcích příští semestr), např.
  • při celkové délce výuky 9 týdnů by byly sníženy o 10 %,
  • při celkové délce výuky 5 týdnů by byly sníženy o 50 %.
 • Pokud by došlo ke zrušení výuka v rozsahu celého semestru, budou poplatky sníženy o 100 %. Pokud by je již student zaplatil:
  • Mohl by je využít pro další semestr (semestry).
  • Nebo by mohl požádat o jejich vrácení.

Poplatky za studium

Termín platby poplatků je prodloužen do 30. 4. 2020.