Přesun výuky U008 a U018 z 2. 10. 2019 na 18. 12. 2019

Z důvodu účasti Ing. Kocourka na pohřbu se výuka předmětů U008 Píšeme německé novogotické písmo, kurent a U018 Na rodokmen internetem aneb počítačová genealogie v praxi překládá ze středy 2. 10. 2019 na středu 18. 12. 2019.