Pravidla konání exkurzí k předmětům U3V

 1. Exkurze nahrazující výuku se mohou konat jen v Praze.
 2. Maximální počet exkurzí v Praze v rámci výuky je 3 za semestr.
 3. Exkurze se nemohou konat ve 13. týdnu výuky, v němž jsou studentům rozdávána osvědčení, podávány informace o dalším semestru a vedena diskuze se studenty o stávající a připravované výuce.
 4. O exkurzích je nutné informovat studenty:
  1. Ústně na výuce alespoň 2 týdny před konáním exkurze a připomenout 1 týden před konáním exkurze.
  2. Učebna musí být v konáních výuky v InSIS opravena na ??? (popř. ????, ?????), aby nebyla blokována uvolňovaná učebna.
  3. Změnu výuky musí učitel oznámit v aplikacích Teams a Facebook U3V.
 5. Učitel může využít kontakty studentů pro pořádání dalších exkurzí, které může nabídnout také na výuce. Tyto exkurze nepořádá U3V a nejsou započteny do dohodnutého výkonu učitele. Učitel o nich může informovat studenty v aplikacích Teams a Facebook U3V. Finanční náklady včetně průvodcovské činnosti nehradí studenti prostřednictvím U3V, ale dle individuálního řešení učitele. U3V nenese odpovědnost za průběh těchto dalších exkurzí, neodpovídá za bezpečnost účastníků, neřeší financování těchto dalších exkurzí.