Pozdější zahájení výuky předmětů PhDr. Hoftichové U016 Dějiny umění a U019 Tradice a současný život 2 – Sbírkové instituce

Výuka předmětů U016 Dějiny umění a U019 Tradice a současný život 2 – Sbírkové instituce bude zahájena až v druhém týdnu výuky, tj. ve čtvrtek 26. 9. 2019.

V předmětu U016 Dějiny umění bude výuka nahrazena v termínu po dohodě na výuce návštěvou výstavy.

V předmětu U019 Tradice a současný život 2 – Sbírkové instituce bude výuka nahrazena návštěvou výstavy Václava IV. v termínu po dohodě na výuce.