Poplatky za studium vyměřeny

V neděli 7. 10. 2018 byly vyměřeny poplatky za studium v zimním semestru 2018/19. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS a na prezenčních listinách jednotlivých předmětů. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 19. 10. 2018.