Poplatky za studium vyměřeny

V neděli 8. 3. 2020 byly vyměřeny poplatky za studium v letním semestru 2019/2020. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS a na prezenčních listinách jednotlivých předmětů. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 20. 3. 2020.