Poplatky za studium vyměřeny

V neděli 3. 3. 2019 byly vyměřeny poplatky za studium v letním semestru 2018/19. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS a na prezenčních listinách jednotlivých předmětů. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 15. 3. 2019.