Poplatky za studium vyměřeny

V sobotu 5. 10. 2019 byly vyměřeny poplatky za studium v zimním semestru 2019/2020. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS a na prezenčních listinách jednotlivých předmětů. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 18. 10. 2019.