Poplatky za studium vyměřeny

V pondělí 8. 3. 2021 byly vyměřeny poplatky za studium v letním semestru 2020/2021. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 19. 3. 2021.