Poplatky za studium v ZS 2023/2024 vyměřeny

V neděli 8. 10. 2023 byly vyměřeny poplatky za studium v zimním semestru 2023/2024. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 20. 10. 2023.

Vzhledem k relativně vyššímu počtu studentů v jazykových předmětech nebyl výjimečně vyměřován vyšší poplatek za předměty, do nichž bylo v poslední den zápisů zapsáno 13 a méně studentů.

V předmětech U040A Italština 4 a U040B Italská gramatika byl prominut studentům zapsaným a platícím v minulém semestru poplatek, neboť v letním semestru se výuka těchto dvou předmětů z důvodu dlouhodobé nemoci vyučující konala jen do 3. týdne semestru.