Poplatky za studium v ZS 2022/2023 vyměřeny

V sobotu 8. 10. 2022 byly vyměřeny poplatky za studium v zimním semestru 2022/2023. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 21. 10. 2022.