Poplatky za studium v LS 2023/2024 vyměřeny

V pátek 1. 3. 2024 byly vyměřeny poplatky za studium v letním semestru 2023/2024. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 15. 3. 2024.

Nižší poplatek za jazykový předmět (900 Kč) byly uplatněn v předmětech s 10 a více zapsanými studenty.