Poplatky za studium v LS 2021/2022 vyměřeny

V úterý 5. 3. 2022 byly vyměřeny poplatky za studium v letním semestru 2021/2022. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS. Termín pro zaplacení poplatků je do úterý 22. 3. 2022.

Pro jazykové předměty byl vyměřen poplatek ve výši 1400 Kč za semestr za předmět:

 • U036C Španělština 3 – na cesty
 • U036D Španělština 4
 • U039 Italština 2
 • U041 Angličtina 1
 • U042B Angličtina 9
 • U043 Angličtina 11
 • U044 Angličtina 12
 • U045 Ruština 2
 • U046B Francouzština 2
 • U046E Francouzština 5
 • U046F Francouzština 6

Pro jazykové předměty, do nichž bylo v poslední den zápisů zapsáno 14 a více studentů, byl poplatek snížen na 800 Kč za semestr za předmět:

 • U036A Španělština 1
 • U036B Španělština 2 – pro každý věk
 • U040A Italština 4
 • U040B Italská gramatika
 • U041A Angličtina 3
 • U041B Angličtina 4
 • U041C Angličtina 5
 • U042A Angličtina 8
 • U044A Angličtina 13
 • U046D Francouzština 4
 • U047 Němčina 1
 • U048 Němčina 3
 • U049A Němčina 5