Rizikový plán při rušení výuky na U3V

Rizikový předběžný plán opatření při rušení výuky:

  • Pokud by přerušení trvalo maximálně 4 týdny, výuka by byla prodloužena o dobu přerušení výuky.
  • Pokud by přerušení trvalo 5 – 7 týdnů , odpadla by výuka v rozsahu 1 – 3 týdnů, výuka by byla prodloužena o 4 týdny, poplatky by se nesnižovaly.
  • Pokud by přerušení trvalo 8 a více týdnů, odpadla by výuka v rozsahu 1 – 3 týdnů, výuka by byla prodloužena o 4 týdny, maximálně však o do 12. 6. 2020, poplatky by byly sníženy o část výuky kratší než 10 týdnů (formou slevy na poplatcích příští semestr), např.
    • při celkové délce výuky 9 týdnů by byly sníženy o 10 %,
    • při celkové délce výuky 5 týdnů by byly sníženy o 50 %.