Informace pro učitele k novému semestru na U3V

1 Zápis do semestru

Do zimního semestru 2019/2020 bylo 15. 9. 2019 zapsáno 1295 studentů U3V. Zapsaní studenti již vidí v portálu studenta své zapsané předměty. Učitelé vidí v InSIS své zapsané studenty.

2 Změny v zápisech

V prvních dvou týdnech výuky je ještě možné provádět změny v zápise.

3 Docházka a prezenční listiny

Na výuku je nutné nosit prezenční listinu, do níž se studenti podepisuji.

Po výuce je nutné docházku vložit do InSIS a doručit prezenční listinu do kanceláře NB 10, kde na stolku je přihrádka pro prezenční listiny.

Docházku jen ve výjimečných dohodnutých případech vkládají studijní referenti v NB 10.

Zvlášť nutné je vyplnit obratem docházku a předat prezenční listinu v prvních dvou týdnech výuky, kdy nepřítomným a zároveň neomluveným studentům je zrušen zápis do předmětu, aby uvolnili místa dalším zájemcům.

Docházku na některých učebnách (např. SB 307, NB C, RB 211) lze provádět automaticky „pípnutím“ kartou, které provádí studenti. I tak je nutné mít prezenční listinu, na níž se podepisují jen studenti bez „pípnutí“ např. v případě zapomenutí identifikační karty nebo pozdního příchodu. Docházka je automaticky vložena, když student „pípne“ nejdříve 15 minut před začátkem výuky a nejpozději 15 minut po začátku výuky.

Docházku včetně omluv vidí studenti v portálu studenta v InSIS:

 • Moje studium, Portál studenta
 • Nahoře odkaz List záznamníku učitele
 • V řádku příslušného předmětu a týdne je omluva vyznačena znakem O.

4 Aktuality v Teams

Studentům a učitelům je nyní k dispozici aplikace Teams, v níž mohou sledovat aktuality z jednotlivých předmětů a vkládat své náměty, dotazy k předmětům. Postup:

 • V horní liště domovské stránky U3V https://u3v.vse.cz klikněte do odkazu Teams.
 • Přihlásíme se uživatelským jménem dle InSIS včetně @vse.cz, tj. např. novj01@vse.cz a heslem dle Insis.
 • (Na další obrazovce klikněte do tlačítka Připojit se místo toho na webu.)
 • Vlevo dole klikněte do odkazu Připojit se k týmu.
 • Vpravo klikneme v dlaždici s Univerzita třetího věku do tlačítka Připojit se k týmu, které se zobrazí při ukázání na dlaždici myší. (Tento krok příště již nemusíme provádět.)
 • Nalevo klikneme do odkazu Počet skrytých kanálů.
 • Vybereme předmět, např. U011 Mezinárodní politika a diplomacie.
 • Abychom předmět příště nemuseli vybírat, klikneme v jeho řádku do tří teček … a vybereme volbu Zobrazit.
 • Takto si můžeme vybrat libovolné množství předmětů.
 • Kliknutím do řádku předmětu zobrazíme jeho tzv. kanál.
 • V kanálu jsou zobrazeny aktuální informace, např. informace o změně konání výuky.
 • Můžete sem psát obdobně jako např. na Facebooku své příspěvky a dotazy.
 • V kartě Soubory, mohou učitelé či studenti vložit soubory k předmětu.

5 Změny výuky

Změny výuky – přesun času výuky či učebny je nutné vložit do InSIS a také do kanálu Teams.

6 Nahrazování státního svátku

V zimním semestru 2019/2020 je nahrazována výuka za svátek pondělí 28. 10. 2020 a to v pondělí 16. 12. 2019. Učebny jsou již rezervovány.