Informace k novému semestru na U3V

1 Zápis do semestru

Do zimního semestru 2019/2020 bylo 15. 9. 2019 zapsáno 1295 studentů U3V. Zapsaní studenti již vidí v portálu studenta své zapsané předměty.

2 Změny v zápisech

V prvních dvou týdnech výuky je ještě možné provádět změny v zápise.

3 Omluvy

V prvním týdnu výuky je nutné přijít na výuku nebo se omluvit na adrese u3v@vse.cz. Jinak je studentovi zrušen zápis předmětu, aby jeho místo mohli využít další zájemci.

Omluvy je možné sledovat v portálu studenta v InSIS:

 • Moje studium, Portál studenta
 • Nahoře odkaz List záznamníku učitele
 • V řádku příslušného předmětu a týdne je omluva vyznačena znakem O.

4 Aktuality v Teams

Studentům je nyní k dispozici aplikace Teams, v níž mohou sledovat aktuality z jednotlivých předmětů a vkládat své náměty, dotazy k předmětům. Postup:

 • V horní liště domovské stránky U3V https://u3v.vse.cz klikněte do odkazu Teams.
 • Přihlásíme se uživatelským jménem dle InSIS včetně @vse.cz, tj. např. novj01@vse.cz a heslem dle Insis.
 • (Na další obrazovce klikněte do tlačítka Připojit se místo toho na webu.)
 • Vlevo dole klikněte do odkazu Připojit se k týmu.
 • Vpravo klikneme v dlaždici s Univerzita třetího věku do tlačítka Připojit se k týmu, které se zobrazí při ukázání na dlaždici myší. (Tento krok příště již nemusíme provádět.)
 • Nalevo klikneme do odkazu Počet skrytých kanálů.
 • Vybereme předmět, např. U011 Mezinárodní politika a diplomacie.
 • Abychom předmět příště nemuseli vybírat, klikneme v jeho řádku do tří teček … a vybereme volbu Zobrazit.
 • Takto si můžeme vybrat libovolné množství předmětů.
 • Kliknutím do řádku předmětu zobrazíme jeho tzv. kanál.
 • V kanálu jsou zobrazeny aktuální informace, např. informace o změně konání výuky.
 • Můžete sem psát obdobně jako např. na Facebooku své příspěvky a dotazy.
 • V kartě Soubory, Vám může učitel či Vy vložit soubory k předmětu.

5 Rezervace sedadel na výuce

Na základě konfliktů mezi studenty U3V upozorňujeme, že student nemá žádný nárok na místo v učebně, na němž seděl v předchozích termínech výuky.

(Jiným slovy: Není nijak určen zasedací pořádek v posluchárnách, dřívější studenti nemají „vysezená“ práva.)

6 Čipové identifikační karty

Každý student U3V je povinen vlastnit čipovou (modrou) identifikační kartu a nosit ji do školy.

Termín pro pořízení čipové identifikační karty, v případě, že ji student nemá: do pátku 26. 10. 2019 (viz https://ci.vse.cz/id-karty/#kontakt).