Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U036B Španělština 3

Související stránky

Vyučující

Mgr. Eva Schalková (e-mail: eva.schalkova@vse.cz)

Kurz je určen pro středně pokročilé zájemce, kteří mají zájem rozšířit si své konverzační možnosti, ale také pokročit ve znalostech gramatických. Předpokládáme, že zájemci si dosud osvojili látku přibližně 15 lekcí učebnice. Pozornost bude proto věnována zejména osvojení a procvičování subjuntivů, aby studující získali schopnost vyjadřovat své názory, přání a pocity i ve složitějších souvětích. Zároveň se postupně naučí porozumět kratším autentickým textům z novin a internetu.

Obsah

Zdokonalování dovednosti dorozumět se jednoduchým způsobem a vést běžnou konverzaci na různá témata každodenního života. Postupné osvojování dalších gramatických jevů, zejména vysvětlení subjuntivu (spojovacího způsobu) a jeho používání ve španělštině. Zároveň s gramatickým výkladem budou uváděny konkrétní nejčastější případy jeho užití v běžné konverzaci nebo v textech z denního tisku či internetu.

Osnova

 • Gramatická látka
  • Tvorba subjuntivu přítomného času a slovesa vyžadující jeho použití. Spojka aby.
  • Rozkazovací způsob.
  • Podmiňovací způsob.
  • Subjuntiv minulého času a jeho používání.
 • Konverzace
  • Aktuální zprávy.
  • Zájmy a záliby.
  • Cestování.
  • Ubytování a stravování, doprava.
  • Španělsko – Latinská Amerika.

Literatura

 • HLAVIČKOVÁ,V. a kol. Španělština I. Část 1 a 2. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0751-X.
 • Texty z denního tisku a z internetu.