Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U036A Španělština 2

Související stránky

Vyučující

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. (e-mail: vlasta.hlavickova@vse.cz)

Kurz je určen mírně a středně pokročilým studujícím, kteří si osvojili vybrané jednoduché gramatické jevy a základní slovní zásobu v rámci přibližně 16 lekcí základní učebnice. Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení a prohlubování základních znalostí španělské gramatiky a ve zdokonalování jednoduché konverzace v běžných denních situacích a v rozhovorech o aktuálních tématech.

Obsah

Kurz je určen začátečníkům, kteří si osvojili základy výslovnosti a pravopisu a přibližně 6 lekcí základní učebnice. Výuka navazuje na úvodní kurz a jejím cílem je pokračovat v získávání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a procvičování nejjednodušší konverzace v běžných denních situacích.

V kurze budou postupně probírány nejzákladnější gramatické jevy a nejběžnější slovní zásoba
6. – 10. lekce učebnice. Postupně budou procvičovány nejjednodušší fráze k vyjádření souhlasu a nesouhlasu, budou se procvičovat nejběžnější otázky a nejjednodušší reakce na jednoduché otázky.

Osnova

 • Gramatika: Zvratná slovesa, stupňování přídavných jmen, osobní zájmena a jejich skloňování, základní podmínková souvětí.
 • Tematické okruhy:
  • Popis dne.
  • Denní program.
  • Časové údaje.
  • Nákupy.
  • Jídlo a restaurace.

Předpokládá se osvojení lekcí 6 – 10 základní učebnice, kterou vyučující doplní autentickými materiály.

Literatura

 • HLAVIČKOVÁ,V. a kol. Španělština I. Část 1. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0751-X.
 • Doplňkové materiály.