U033 Gender v současnosti. Manželství a rodina v proměnách doby

Vyučující

Mgr. Zdena Novotná, Ph.D.

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je přiblížení problematiky genderu v současné době, a to v rámci mezilidských vztahů, manželství a rodiny, veřejné versus soukromé sféry. Vychází především z poznatků kulturologie, sociologie, sociální antropologie a také psychologie. Středem pozornosti jsou nové trendy, vliv tendencí globalizace, stále intenzivnější interakce mezi lidmi z nejrůznějších světových regionů. Soustředíme se hlavně na Českou republiku, a to i v kontextu dalších států Evropské unie.

Výsledky učení

Po absolvování studenti získají přehled o sociálně psychologických a kulturních aspektech genderu, o celkovém vývoji instituce manželství a rodiny, dále pak o jejich místě v současné společnosti. Dokážou pak efektivně prezentovat vlastní názor na aktuální společenské otázky v oblasti genderu a vztahů.

Forma

Přednášky, seminární diskuze v malých i větších skupinkách, individuální prezentace na konkrétní téma či článek, audio a/nebo video materiály pojednávající o pojmu gender v širších souvislostech.

Osnova

  1. Úvod: Gender, vztahy, rodina a její formy.
  2. Vybrané kapitoly z historie a současnosti: Kulturní souvislosti manželství v evropské společnosti a křesťanství.
  3. Charakteristika vlivu náboženství jako kulturního faktoru ovlivňujícího manželství.
  4. Manželství a rodina: Aktuální společenské trendy.
  5. O čem se mluví: Fenomén singles, ´zelené vdovy´, moderní dilema: kariéra vs. rodina.
  6. Vztahové problémy a rozvody.
  7. Společenské menšiny, homosexuální svazky.
  8. Jsou manželství a rodina v krizi?
  9. Diskuze: Osobní pohled, subjektivní životní zkušenosti.
  10. Shrnutí: Problematika změn v manželství a rodině.

Doporučená literatura


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague