Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

18.9.2017 08:00 - 29.9.2017 20:00 - Změny v zápisech

9.10.2017 08:00 - 20.10.2017 20:00 - Placení poplatků

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U033 Gender v současnosti. Manželství a rodina v proměnách doby

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zdena Novotná, Ph.D.

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je přiblížení problematiky genderu v současné době, a to v rámci mezilidských vztahů, manželství a rodiny, veřejné versus soukromé sféry. Vychází především z poznatků kulturologie, sociologie, sociální antropologie a také psychologie. Středem pozornosti jsou nové trendy, vliv tendencí globalizace, stále intenzivnější interakce mezi lidmi z nejrůznějších světových regionů. Soustředíme se hlavně na Českou republiku, a to i v kontextu dalších států Evropské unie.

Výsledky učení

Po absolvování studenti získají přehled o sociálně psychologických a kulturních aspektech genderu, o celkovém vývoji instituce manželství a rodiny, dále pak o jejich místě v současné společnosti. Dokážou pak efektivně prezentovat vlastní názor na aktuální společenské otázky v oblasti genderu a vztahů.

Forma

Přednášky, seminární diskuze v malých i větších skupinkách, individuální prezentace na konkrétní téma či článek, audio a/nebo video materiály pojednávající o pojmu gender v širších souvislostech.

Osnova

 1. Úvod: Gender, vztahy, rodina a její formy.
 2. Vybrané kapitoly z historie a současnosti: Kulturní souvislosti manželství v evropské společnosti a křesťanství.
 3. Charakteristika vlivu náboženství jako kulturního faktoru ovlivňujícího manželství.
 4. Manželství a rodina: Aktuální společenské trendy.
 5. O čem se mluví: Fenomén singles, ´zelené vdovy´, moderní dilema: kariéra vs. rodina.
 6. Vztahové problémy a rozvody.
 7. Společenské menšiny, homosexuální svazky.
 8. Jsou manželství a rodina v krizi?
 9. Diskuze: Osobní pohled, subjektivní životní zkušenosti.
 10. Shrnutí: Problematika změn v manželství a rodině.

Doporučená literatura

 • Hasmanová Marhánková, J. – Kreidl, M. (2012). Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: SLON.
 • Katrňák, T. (2008). Spřízněni volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice. Praha: SLON.
 • Petrusek, M. (2006). Společnosti pozdní doby. Praha: SLON.
 • Možný, I. (2002). Sociologie rodiny. Praha: SLON.
 • Bauman, Z. (2000). Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta.