Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




U032 Rozvoj kreativity 1

Související stránky

Vyučující

Mgr. Markéta Černá (marketa.cerna@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na rozvoj osobnosti zejména prostřednictvím metod arteterapie a artefiletiky. Budeme poznávat teoreticky i prakticky, co tyto obory nabízejí a jak nám mohou pomoci žít šťastnější a tvořivější život. Vyzkoušíme si i techniky, které nám nastaví zrcadlo a povedou k hlubšímu sebepoznání. Umožní nám tak lépe poznat své potřeby a zdroje k jejich naplňování. Předmět je vhodný pro zájemce, kteří mají chuť se sami výtvarně vyjadřovat, nevyžaduje ale žádné předchozí výtvarné dovednosti.

Výsledky učení

Semináře vedou k přehledu i praktické zkušenosti s arteterapeutickými technikami, které je možno začlenit dle vlastního výběru a potřeby do každodenního života a používat je jako psychohygienu a dostávat se jejich pomocí do lepšího kontaktu s vlastní kreativitou. Odnesete si i několik výtvorů, které vám budou připomínat, co jste prožili a procítili na seminářích.

Obsah předmětu

 1. Co je to arteterapie a artefiletika a k čemu slouží – vysvětlení pojmů. Na čem budeme během semestru pracovat. Vzájemné představení účastníků kurzu. Brainstorming jako metoda, kterou si vyzkoušíme prakticky k doladění obsahu semestru.
 2. Emoce a barvy. Vliv emocí na lidskou psychiku. Barevné škály a míchání barev. Zobrazení emocí a hudebních nálad pomocí barev.
 3. Mandaly a jejich pojetí v evropském i asijském kontextu. Mandala streetart. Moje osobní mandala.
 4. Co je to landart, guerila art. Výtvarné umění a ekologie. Jak arteterapie podporuje kontakt s přírodou.
 5. Česká krajina – využití slova, znaku a symbolu. Zobrazení krajiny v tvorbě českých malířů. Poutnictví, záznamy v plenéru. Krajina mého srdce.
 6. Čtyři živly. Oheň, voda, země, vzduch v různých kulturách a souvislostech. Živly v přírodě a našem těle.
 7. Štěstí a energie – to co často v životě hledáme. Akumulátor energie a naše zdroje. Co s námi zvenčí „flirtuje“. Koláž štěstí. Posílení pozitivních představ – bezpochyby se staneme tím, co si představujeme.
 8. Jak na stres. Kotvení v těle. Technika „máte všech pět pohromadě“ -  kotvení v pěti smyslech. Tělo jako náš pomocník. Zvědomování a zaznamenání míst, kam se ukládá napětí. Relaxace.
 9. Sen jako zdroj informací. Kontakt s nevědomím. Jak rozehrát svůj sen – metoda dvou židlí.
 10. Inspirace pohádkou. Jungiánský rozbor pohádek. Archetyp. Autoři a psychologové zabývající se pohádkou: Clarissa Pinkola Estés, Ženy, které běhaly s vlky, Heinz-Peter Röhr. Naše oblíbené pohádky a jejich postavy. Využití storyboardu.
 11. Autoportrét. Ukázky z tvorby Van Gogha a dalších umělců. Technika „Jak jsem se vybarvil/a.“  Koláž vnitřní autoportrét – můj vnitřní svět.
 12. Obřady a rituály a jejich význam. Minulost, přítomnost, budoucnost. Uzavírání důležitých životních období. Reflektování.
 13. Uzavření celého semestru. Společná reflexe. Závěrečné společné dílo.

Článek z časopisu Revue 55+ o předmětu Rozvoj kreativity z května 2015

Fotografie z výuky předmětu Rozvoj kreativity 1 v LS 2014/15