U097D Jóga pro zdravé stárnutí

Vyučující

Mgr. Vukica Janković, Ph.D. (e-mail: vukica.jankovic@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na zlepšení psychofyzického zdraví a vitality účastníků starších padesáti let.

Výstupy předmětu

Úspěšným absolvováním získají studenti návod, jak mohou využívat techniky dýchání ke zlepšení svého zdraví a při konání každodenních činností. Techniky jógové relaxace pomáhají cvičícím dosáhnout hluboké obnovy aktivizovaného svalstva, ale zároveň také docílit duševního klidu.

Obsah předmětu

 1. Přípravné jóga polohy na prohřátí kloubů.
 2. Přípravné jóga polohy na přípravu svalové tkáně.
 3. Úvodní dechová cvičení v kombinaci s přípravnými jóga polohami.
 4. Základy třídílného jóga dýchání.
 5. Jóga cvičení balancování a jejich vliv na zlepšení pohyblivosti páteře.
 6. Základní jóga polohy vleže.
 7. Základní jóga polohy vestoje.
 8. Jóga polohy v kombinaci s technikami koncentrace.
 9. Jóga polohy v kombinaci s technikami relaxace.
 10. Jóga polohy a základy meditace.
 11. Seriál „Pozdrav slunci“ pro začátečníky.
 12. Cvičení na obličejové svalstvo v kombinaci se základními jóga polohami.
 13. Jednoduchá jóga cvičení v kombinaci s intonací vokálů.