U097C Tai-či 3

Vyučující

Mgr. Helena Mázlová (e-mail: mazlova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je pro studenty, kteří již absolvovali kurzy Tai-či 1 a Tai-či 2.Další zdokonalování principu svobodného pohybu taiči v tai-či formě.
Pěstování blahodárného vlivu svobodného, vědomého a celostního pohybu na naše zdraví a život.

Výstupy předmětu

Úspěšným absolvováním získají studenti návod jak přírodní cestou ovlivnit své mentální, emocionální a fyzické zdraví.

Obsah předmětu

 1. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 2. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 3. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 4. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 5. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 6. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 7. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 8. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 9. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 10. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 11. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 12. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.
 13. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů a provedení celé formy.