U097B Tai-či 2

Vyučující

Mgr. Helena Mázlová (e-mail: mazlova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Je zaměřen na specifickou pohybovou dovednost tai-či, při které je pohyb veden pomalu, fluidně a nepřetržitě s přirozeným dýcháním a hlubokým uvolnění mysli a těla.

Výstupy předmětu

Úspěšným absolvováním získají studenti návod jak přírodní cestou ovlivnit své mentální, emocionální a fyzické zdraví.

Obsah předmětu

 1. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 2. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 3. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 4. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 5. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 6. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 7. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 8. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 9. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 10. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 11. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 12. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.
 13. Rozcvičení a zdokonalování jednotlivých pohybů tai-či formy a formy celé.