U097A Tai-či 1

Vyučující

Mgr. Helena Mázlová (e-mail: mazlova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Je zaměřen na specifickou pohybovou dovednost tai-či, při které je pohyb veden pomalu, fluidně a nepřetržitě s přirozeným dýcháním a hlubokým uvolnění mysli a těla.

Kurz je pro úplné začátečníky i pro ty, kteří již zkušenost se cvičením tai-či mají.

Výstupy předmětu

Úspěšným absolvováním získají studenti návod jak přírodní cestou ovlivnit své mentální, emocionální a fyzické zdraví.

Obsah předmětu

  1. Malá forma tai-či pro začátečníky, vychází z pokročilé formy Wudang.
  2. Princip tai-či pohybu.
  3. Působení tai-či na tělesné a duševní zdraví člověka.
  4. Základy přírodní cesty ke zdraví.