U096A/B Kreslení pravou mozkovou hemisférou 5 – tempery/akryl

Podmínkou registrace je předchozí absolvování předmětu U096 Kreslení pravou mozkovou hemisférou 4 – suchý pastel

Vyučující

Hana Danková – http://www.malujemesusmevem.cz

Zaměření

Absolvovali jste už první čtyři kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou a zjistili jste, že vás kreslení baví? Umíte už spolehlivě kreslit podle předlohy i podle skutečnosti a chcete si osvojit i techniku malby (tj. práce se štětcem a „mokrými“ barvami)?

Na pátém pokračování kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou si ukážeme, jak pracovat temperami či akrylem (techniku si účastníci volí sami podle svých finančních možností).

Výstupy z učení 

Účastníci se seznámí s technikou malby temperami či akrylovými barvami a získají sebevědomí pro práci s většími formáty.

Struktura kurzu je volnější než u kurzů 1 – 3, budeme pracovat podle předlohy i podle skutečnosti s tím, že témata, techniku i formát budeme volit individuálněji podle potřeb a přání jednotlivých účastníků.

Obsah předmětu

  1. Technika malby temperami a akrylem, rozdíly, výhody a nevýhody obou technik, obrázek podle předlohy temperami či akrylem.
  2. Dle přání účastníků malba podle skutečnosti.
  3. Dle přání účastníků malba drapérie.
  4. Dle přání účastníků malba zátiší.
  5. Volná práce podle předlohy či skutečnosti v závislosti na potřebách účastníků.

Pomůcky

  • sada temperových či akrylových barev cca 10-12 ks
  • alespoň 3 ploché jemné syntetické štětce různé šířky, 2 tenké kulaté
  • čtvrtky nebo lépe malířská plátna