U092C Malba a kresba 3

Vyučující

ak. soch. Jitka Malovaná, odborná asistentka katedry alternativního a loutkového divadla, DAMU (jitka.malovana@damu.cz )

Zaměření předmětu

Naučit se kreslit a malovat podle reality.

Výsledky učení

Zvládnutí kresby a malby a zachování si svého originálního projevu ve vlastní tvorbě.

Obsah

Zimní semestr

  1. Kresba figury podle živého modelu.
  2. Malba polofigury a portréty.
  3. Volná tvorba.

Letní semestr

  1. Volná tvorba na dané téma.
  2. (Oblíbené) zátiší s květinami a barevné portréty.
  3. Kreslení soch v Lapidáriu.
  4. Malba v exteriéru  (Rajská zahrada, Stromovka).