U092A Malba a kresba 1

Vyučující

ak. soch. Jitka Malovaná, odborná asistentka katedry alternativního a loutkového divadla, DAMU (jitka.malovana@damu.cz )

Zaměření předmětu

Naučit se kreslit a malovat podle reality.

Výsledky učení

Zvládnutí kresby a malby a zachování si svého originálního projevu ve vlastní tvorbě.

Obsah

Zimní semestr

  1. Perspektiva.
  2. Jednoduchá zátiší uhlem a tužkou.
  3. Zátiší s rozlišováním materiálů (drapérie, kov, atd.).
  4. Lebka.
  5. Sádrové busty.

Letní semestr

  1. Barva – studené a teplé tóny.
  2. Míchání barev.
  3. Jednoduchá zátiší barvou.
  4. Kresba a malba květin.
  5. Malování v exteriéru.