U080A Využití sociálních médií v praxi 2

Vyučující

Zaměření předmětu

Sociální média jsou jednou z nejdynamičtějších oblastí současné společnosti. Jejich prudký rozvoj a těsná provázanost s moderní informační společností jasně dokládá jejich důležitost pro studenty v každém věku.

Předmět si klade za cíl navázat na základní kurz a detailněji představit jednotlivé sociální sítě.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by měli být studenti schopni orientovat se v problematice sociálních médií a aktivně je využívat.

Obsah předmětu

Předmět se věnuje nejen teoretickým aspektům sociálních médií, ale cvičení se do detailu zaměřuje na praktické využití.

Osnova

 1. Úvod.
  1. Sociální sítě a soukromí.
  2. Sociální sítě a soukromí II.
  3. Podvody a hrozby na sociálních sítích.
  4. Budoucnost sociálních sítí.
 2. Facebook.
  1. Úvod do Facebooku, celosvětově i v ČR, aktuální situace.
  2. Pokročilé funkce – události.
  3. Pokročilé funkce – skupiny.
 3. YouTube.
  1. Úvod do YouTube, celosvětově i v ČR, aktuální situace.
  2. Pokročilé funkce.
 4. LinkedIn.
  1. Úvod do LinkedInu, specifikace v ČR, důležitá čísla, firemní profily, skupiny a události – skryté možnosti.
 5. Twitter.
  1. Úvod do Twitteru, celosvětově i v ČR, aktuální situace, sledování a sledující – jak navazovat kontakt, kde hledat zajímavé účty, praktická práce s příspěvky a konverzací.
 6. Pinterest.
  1. Úvod do Pinterest, celosvětově i v ČR, aktuální situace, pokročilé funkce.
 7. Shrnutí.
  1. Shrnutí.