U069H Digitální fotografování 13 – Master Class IV

Garant a vyučující

MgA. Ladislav Hovorka

Zaměření předmětu

Kurz navazuje na předchozí výuku Digitálního fotografování 12 se zaměřením na výtvarné vyjádřeni pomocí dostupných technických prostředků. Zaměří se na práci se světlem a propojením kompozice s požadovaným obsahem a dosahem fotografie. Kromě fotografické části (samostatné práce i společná cvičení) se také věnuje postprodukci v programu ADOBE Photoshop Elements.

Výsledky učení

Studenti na konci kurzu formou společné výstavy nebo elektronické prezentace za účasti veřejnosti předvedou jak zvládli nejmodernější výtvarné postupy a techniky, primární je osobitost vyjádření každého jednotlivce ve vztahu ke zvolenému tématu, témata výstupních prací budou vybírána individuálně.

Obsah předmětu

 1. Opakování základních postupů na digitálním fotopřístroji, přehled použití počítačové techniky a dostupných programů pro zpracování fotografií. Přehled a hodnocení nové fotografické techniky.
 2. Strategie fotografické práce v atelieru a reálu, výběr techniky a výtvarného zpracování.
 3. Práce v atelieru – fotografování s modelem / modelkou.
 4. UNFOCUSED – samostatný workshop.
 5. Použití externího blesku, stroboskopu a dalších světelných prostředků v noční krajině (společný workshop v klášteře Teplá u Karlových Varů).
 6. Kompoziční principy u nepohyblivé fotografie (zátiší), u dynamické fotografie (portrét, street foto, reportáž) – atelier.
 7. Reportáž – tematická, stylizovaná, street-photo.
 8. Akt v atelieru / exteriéru.
 9. Triky ve výtvarné fotografii (triky v kameře, postprodukce, použití Photoshopu).
 10. Postprodukce v programu Adobe Photoshop Elements.
 11. Analogová fotografie (černobílá digitální) – cesta kupředu či zpět? (společné fotografování v Praze).
 12. Nové postupy v prezentaci moderní fotografie (velkoformátový tisk, digitální projekce, nové trendy) – příprava výstavy.
 13. Dokončování a hodnocení vlastních prací pro závěrečnou práci (výstavu), příprava fotografie pro tisk.