U069G Digitální fotografování 12 – Master Class III

Garant a vyučující

MgA. Ladislav Hovorka

Zaměření předmětu

Kurz navazuje na předchozí výuku Digitálního fotografování 10 a 11 se zaměřením na výtvarné vyjádřeni pomocí dostupných technických prostředků. Zaměří se na práci se světlem a propojením kompozice s požadovaným obsahem a dosahem fotografie. Kromě fotografické části se také věnuje postprodukci v programu ADOBE Photoshop Elements.

Výsledky učení

Studenti na konci kurzu formou společné výstavy nebo elektronické prezentace za účasti veřejnosti předvedou jak zvládli nejmodernější výtvarné postupy a techniky, primární je osobitost vyjádření každého jednotlivce ve vztahu ke zvolenému tématu, témata výstupních prací budou vybírána individuálně.

Obsah předmětu

 1. Opakování základních postupů na digitálním fotopřístroji, přehled použití počítačové techniky a dostupných programů pro zpracování fotografií, doplnění chybějících znalostí (podle praxe), hodnocení prázdninových prací studentů.
 2. Práce s barvou při fotografování i v počítači – změna tonality, stylizace, práce s vrstvami, filtry atd. – v počítači práce ve Photoshop Elements. (dotace 0/2)
 3. Portrét standardní / nestandardní svícený / v atelieru.
 4. UNFOCUSED – samostatný workshop.
 5. Použití blesku, stroboskopu a dalších světelných prostředků v noční krajině (společný workshop v klášteře Teplá u Karlových Varů).
 6. Zátiší – klasická kompozice, klasické postupy / neobvyklá kompozice, moderní postupy.
 7. Reportáž – tématická, stylizovaná, street-photo.
 8. Akt v atelieru / exterieru.
 9. Triky ve výtvarné fotografii (použití postupů HRD pro krajinu a další motivy, maskování, montáž vrstev ve Photoshopu).
 10. Architektura – interiér, exteriéru (výtvarné zachycení budov VŠE – podle povolení vstupu).
 11. Dírková komora digitálně – fotografování bez objektivu (nebo/a objektiv s názvem „Subjektiv“) – společné fotografování v Praze.
 12. Nové postupy v moderní fotografii (hologram, lomografie, fotografování mimo viditelné spektrum atd.)
 13. Příprava vlastního tématu pro závěrečnou práci (výstavu), příprava fotografie pro tisk.