U069D Digitální fotografování 9 – workshop 2

Vyučující

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. (e-mail: horny@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je zaměřen na získání pokročilejších znalostí fotografické kompozice. Kurz je posledním z kurzů fotografování na U3V VŠE a je určen studentům, kteří některý z těchto kurzů absolvovali.

Kurz se koná jednou za 14 dní a jeho obsahem bude pořízení fotografií podle cca 90ti zadání a následná zpětná vazba. Dále se bude kurz opět zaměřovat na základní, ale hlavně pokročilejší kompoziční zásady.

Video představení kurzu: https://www.loom.com/share/558691f82f37428b93a92b68817cc03b

Výsledky učení

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni rozvíjet své kompoziční návyky a jejich fotografie tak získají tak potřebnou „jiskru“, která diváky zaujme.

Obsah předmětu

 1. Opakování 1: Barevná kompozice.
 2. Opakování 2: Perspektiva, kontrasty, světla a stíny.
 3. Opakování 3: Fotografujeme dokument / reportáž / fotostory.
 4. Fotografujeme sport a zimu.
 5. Fotografujeme krajinu.
 6. Fotografujeme černobíle.
 7. Barevná schémata a jejich využití.
 8. Kreativní expozice – iluze prostoru.
 9. Kreativní expozice – iluze pohybu.
 10. Fotografujeme architekturu.
 11. Fotografujeme lidi – charakteristika člověka.
 12. Ignorování technických pravidel.
 13. Ignorování všech kompozičních pravidel.