U069D Digitální fotografování 9 – workshop 2

Vyučující

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. (e-mail: horny@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je zaměřen na získání pokročilejších znalostí fotografické kompozice. Kurz je posledním z kurzů fotografování na U3V VŠE a je určen studentům, kteří některý z těchto kurzů absolvovali.

Kurz se koná jednou za 14 dní a jeho obsahem bude pořízení fotografií podle cca 90ti zadání a následná zpětná vazba. Dále se bude kurz opět zaměřovat na základní, ale hlavně pokročilejší kompoziční zásady.

Video představení kurzu: https://www.loom.com/share/558691f82f37428b93a92b68817cc03b

Výsledky učení

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni rozvíjet své kompoziční návyky a jejich fotografie tak získají tak potřebnou „jiskru“, která diváky zaujme.

Obsah předmětu

  1. Pravidla a jejich ignorování.
  2. Barevná kompozice.