Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U028 Účetnictví a daňová evidence živnostníka 8

Související stránky

Vyučující kurzu

Ing. Monika Randáková, Ph.D. (katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail: randakm@vse.cz)

Forma výuky

Kombinace přednášky a cvičení.

Cíl

Cílem předmětu je navázat na kurzy Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1 - 7. Prohloubit dosavadní znalosti, probrat specifika při sestavování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, dani z přidané hodnoty a dani z nabytí nemovitých věcí. Cílem kurzu není detailní výklad daňových předpisů.

Výukové týdny

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů.
 2. Řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci.
 3. Řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba uplatňující výdaje procentem z příjmů.
 4. Daňové odpisy dlouhodobého majetku.
 5. Daň z příjmů fyzických osob – daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady, daňové odpočty, slevy na dani.
 6. Sestavení daňového přiznání – daň z příjmů fyzických osob.
 7. Novinky v účetní a daňové legislativě pro rok 2015.
 8. Mzdová agenda.
 9. Daň z přidané hodnoty, daňová povinnost, nadměrný odpočet, krácení DPH, vypořádání DPH.
 10. Pokračování v dani z přidané hodnoty.
 11. Daň z přidané hodnoty při obchodování se zahraničím.
 12. Daň z nabytí nemovitých věcí.
 13. Sestavení přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.