Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U026 Účetnictví a daňová evidence živnostníka 6

Související stránky

Vyučující

Ing. Monika Randáková, Ph.D. (katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail:randakm@vse.cz)

Forma výuky

Kombinace přednášky a cvičení.

Cíl

Cílem předmětu je navázat na kurzy Vedení daňové evidence individuálního podnikatele a kurzy Základy účetnictví. Prohloubit dosavadní znalosti, probrat nadstavbová témata jako jsou rezervy, změny v účetních předpisech po 1. 1. 2014 (v návaznosti na rekodifikaci práva) apod. Zároveň se prakticky naučit sestavit přiznání k dani z příjmů fyzických osob, k DPH, k silniční dani a k dani z nemovitostí. Cílem kurzu není detailní výklad daňových předpisů.

Obsah

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů formou zpracování souvislých příkladů.
 2. Sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob – daňová evidence.
 3. Sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob – paušální výdaje.
 4. Sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob – účetnictví.
 5. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely sociálního pojištění.
 6. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely zdravotního pojištění.
 7. Sestavení vyúčtování k dani ze závislé činnosti a ke srážkové dani.
 8. Daň z nemovitostí. Sestavení přiznání k dani z nemovitostí.
 9. Silniční daň. Sestavení přiznání k silniční dani.
 10. Sestavení přiznání k DPH.
 11. Rezervy v daňové evidenci a účetnictví.
 12. Nový občanský zákoník ve vazbě na účetnictví.
 13. Zákon o obchodních korporacích ve vazbě na účetnictví.