Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U028A Účetnictví a daňová evidence živnostníka 9

Související stránky

Vyučující kurzu:

Ing. Monika Randáková, Ph.D.
(katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail: randakm@vse.cz)

Forma výuky:

Kombinace přednášky a cvičení.

Cíl:

Cílem předmětu je navázat na kurzy Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1 - 8. Prohloubit dosavadní znalosti při vedení účetnictví živnostníka. Zaměřit se na problematiku obchodování se zahraničím, časové rozlišení a dohadné položky, druhové a účelové členění nákladů v obchodním a výrobním podniku, inventarizaci majetku a závazků a mzdové účetnictví. Cílem kurzu není detailní výklad daňových předpisů.

Výukové týdny:

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů, řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí účetnictví.
 2. Obchodování se zahraničím (nákup a prodej zásob, DM, CP).
 3. Kurzové diference v průběhu účetního období a k rozvahovému dni.
 4. Položky časového rozlišení (NPO, PPO, VýnPO, VýdPO).
 5. Dohadné položky aktivní a pasivní.
 6. Účelové členění nákladů – obchodní a výrobní podnik.
 7. Druhové členění nákladů – obchodní a výrobní podnik.
 8. Inventarizace majetku a dluhů, účtování inventarizačních rozdílů, účtování opravných položek k majetku.
 9. Mzdové účetnictví – výpočet mzdy pracovníka.
 10. Mzdové účetnictví – účtování, odvodové povinnosti.
 11. Rozdělování zisku v kapitálových společnostech, výplaty záloh na podíly na zisku (aktuální doplňkové téma).
 12. Test.
 13. Zhodnocení výsledků testu, rozbor správného řešení.