Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nastavení uživatele

Každý uživatel může nastavit v ISIS řadu parametrů:
  • Provedeme přihlášení do InSIS.
  • Ve skupině Přizpůsobení informačního systému vybereme Uživatelská nastavení.
  • V horních řádcích ponecháme vybrány volby Osobní stránka a Režim zobrazování údajů.
  • Doporučené změny nastavení:
    • Zobrazovat fotografii: Po přihlášení (jinak nebudou zobrazovány fotografie spolužáků)
    • Zobrazovat osobní rozvrh: Po přihlášení (aby spolužáci viděli můj rozvrh hodin)
  • Nezapomeneme uložit nastavené údaje tlačítkem Uložit zadané údaje.