Informační schůzka

Informační schůzka se koná před každým semestrem a je pro účastníky U3V povinná. Skládá se ze dvou částí:

Informační setkání pro zimní semestr 2017/18 se koná ve dvou termínech, stačí dostavit se na jeden z nich:

Na informační setkání je nutné vyhradit si čas asi 3 hodiny. Vencovského aula je v nové budově v žižkovském areálu VŠE (Praha 3, nám. W. Churchilla 3). Nejlépe je vejít vchodem z nám. W. Churchilla kolem vjezdové vrátnice. Ve vestibulu projít kolem šatny a pokračovat vlevo.

Informační schůzka pro letní semestr 2017/18 se konala 30. 1. 2018:

Informační schůzka pro zimní semestr 2017/18 se konala 5. 9. 2017:

Informační schůzka pro letní semestr 2016/17 se konala 30. 1. 2017:

Informační schůzka pro zimní semestr 2016/17 se konala 6. 9. 2016:

Informační schůzka pro letní semestr 2015/16 se konala 1. 2. 2016:

Informační schůzka pro zimní semestr 2015/16 se konala 8. 9. 2015:

Informační schůzka pro letní semestr 2015/16 se konala 5. 2. 2015:

Informační schůzka pro zimní semestr 2014/15 se konala 10. 9. 2014:

Informační schůzka pro letní semestr 2013/14 se konala 11. 2. 2014:

Informační schůzka pro zimní semestr 2013/14 se konala 11. 9. 2013:

Informační schůzka pro letní semestr 2012/13 se konala 4. 2. 2013:

Informační schůza pro zimní semestr 2012/13 se konala 12. 9. 2012:

Informační schůzka pro letní semestr 2011/12 se konala 14. a 15. 2. 2012:

Informační schůzka pro zimní semestr 2011/12 se konala 7. a 12. 9. 2011:

Informační schůzka pro letní semestr 2010/11 se konala 4. a 7. 2. 2011:

(Informační schůzka je zaznamenávána. Záznam schůzky z 12. 9. 2017 bude uveden zde.)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague