U099K Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů M3

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, CSc. (e-mail: doc.vojtisek@volny.cz)

Zaměření předmětu

Pokročilí golfisté: Studenti dále rozvíjí své golfové dovednosti získané v předchozí výuce na základě video-analýzy.  Zlepšují techniku hry s jednotlivými holemi. Rozšíří si poznatky z teorie golfového švihu. Zdokonalují si techniku krátké hry z obtížných pozic. Prohloubí si znalosti z pravidel golfu. Seznámí se s formami hry Texas-scramble. Účastí v interních turnajích U3. V se zdokonalují v golfové hře a snižují si svůj HCP.

Předpoklady

Absolvování 5.semestru nebo HCP 45 a lepší, vlastní hole, člen ČGF

Mimořádné zařazení do skupiny schvaluje pouze garant předmětu doc. Vojtíšek.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni- Zdokonalování techniky na základě video-analýzy. Nácvik řešení obtížných situací. Nácvik technicko-taktických dovedností. Snížení HCP.

Osnova

 1. Úvod, organizace výuky, čip-pat – Himaláje.
 2. Nová  pravidla golfu, čip ve svahu, pič – bankr u Himalájí.
 3. Golf ve světě, patování – Himaláje.
 4. Výpočet HCP, pič, dřeva z trávy, z týčka.
 5. Teorie švihu, čip, pič, dřeva.
 6. Analýza švihu – železa.
 7. Dřeva, hybridy – z týčka, z trávy.
 8. Driving – Test holí.
 9. Hra – 9 jamek.
 10. Hra – 9 jamek.
 11. Hra – 9 jamek.
 12. Hra – 9 jamek.
 13. Vyhodnocení túry, video – zdokonalování v golfu, předání osvědčení.