U099J Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů M2

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, CSc. (e-mail: doc.vojtisek@volny.cz)

Zaměření předmětu

Pokročilí začátečníci: Studenti dále rozvíjí své golfové dovednosti získané v předchozí výuce na základě video-analýzy.Zlepšují techniku hry s jednotlivými holemi. Rozšíří si poznatky z teorie golfového švihu. Účastí v interních turnajích U3.V se zdokonalují v golfové hře a snižují si svůj HCP.

Předpoklady

Absolvování 3. nebo 4.semestru nebo HCP 50 a lepší, vlastní hole, člen ČGF

Mimořádné zařazení do skupiny schvaluje pouze garant předmětu doc. Vojtíšek.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni individuálního zdokonalování, rozšíření vědomostí o tréninku a organizačním zabezpečení golfu. Snížení HCP.

Osnova

 1. Úvod, organizace výuky. chipping u Himalayas.
 2. Golf v ČR, chip – obtížné pozice.
 3. Nová  pravidla golfu, Himalaje.
 4. Výpočet HCP,19. jamka s rozhodčím.
 5. Golf ve světě, video analýza švihu.
 6. Driving – dřeva, hybridy z trávy.
 7. Test holí.
 8. Video analýza švihu.
 9. Hra – 9 jamek.
 10. Hra – 9 jamek.
 11. Hra – 9 jamek.
 12. Hra – 9 jamek.
 13. Vyhodnocení túry, video-zdokonalování v golfu, předání osvědčení.