U092B Malba a kresba 2

Vyučující

ak. soch. Jitka Malovaná, odborná asistentka katedry alternativního a loutkového divadla, DAMU (jitka.malovana@damu.cz )

Zaměření předmětu

Naučit se kreslit a malovat podle reality.

Výsledky učení

Zvládnutí kresby a malby a zachování si svého originálního projevu ve vlastní tvorbě.

Obsah

Zimní semestr

  1. Studie figury podle sádrového modelu.
  2. Kreslení figury – živý model.
  3. Studie hlavy kresba.
  4. Barevné portréty.

Letní semestr

  1. Studie polofigury – kresba.
  2. Polofigura – malba.
  3. Složitější barevná zátiší (květiny, drapérie, zelenina, ovoce, konve, porcelán, různé předměty).
  4. Malování v exteriéru.